Photography from: Goals | Módulo de Coctelería y Orígenes
Universidad de Barcelona
Academic Offer
Goals
Specialization within Cocktails and Mixology Higher Diploma

Goals

  • Conèixer la història de la cocteleria i la evolució en els receptaris
  • Aprendre els diferents estils de cocteleria com a base per a ser creatius
  • Identificar l’evolució de la coctelería al llarg del temps i el paper social que ha tingut en cada cas.
  • Identificar els diferents tipus de tast i les seves característiques.
  • Entendre la metodologia del tast en cadascuna de les seves fases
  • Conèixer quins son els factors que poden alterar la percepció del tast
  • Identificar els utensilis i maquinària de la cocteleria
  • Iniciar-se amb les tècniques clàssiques i receptari internacional
  • Aprendre de forma pràctica tots els moviments dels utensilis de la cocteleria
  • Interpretar el que comunica la nostra actitud vers al client i què projecta