ÒRGANS DE GOVERN

El patronat, format per 10 persones, vetlla pel manteniment de l’esperit del CETT i pel compliment de les finalitats de la Fundació:

Patrons:

  • Sr.   Narcís Coll i Ferrer, president
  • Sra. Maria Abellanet i Meya, tresorera
  • Sra. Monique Rous de Madinhac, secretària
  • Sr.   Miquel Alsius i Juriol
  • Sra. Maria Teresa Díaz i Comas, com a Presidenta de CETT Alumni
  • Sr.   Albert Domingo Melgosa
  • Sr.   Pere Duran i Vall-LLossera
  • Sr.   Jaume Marimón Closa
  • Sr.   Josep Mª Pallàs i de Pineda
  • Sra. Anna Ros Gutiérrez