GRAU EN CIÈNCIES CULILNÀRIES I GASTRONÒMIQUES

DATES DE PUBLICACIÓ I REVISIÓ DE LES NOTES
CONVOCATÒRIA GENER-18

Per poder fer la sol·licitud de revisió d'examen has d'omplir el formulari a sota indicat. En ell hi consten totes les assignatures que conformen el Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques i, a més d'omplir les vostres dades personals, heu de seleccionar la casella de la columna "SOL·LICITUD", que estarà activa fins a les 19.00 h del dia establert com a data màxima per fer-la.

COGNOMS * :
NOM*:
CODI ALUMNE/A*:
TELÈFON*:
(*camp obligatori)

Actualitzat 08/01/2018

  PRIMER CURS
ASSIGNATURA PROFESSORS DATA PUBLICACIÓ MÀXIMA DATA DE REVISIÓ HORA DE LA REVISIÓ SOL·LICITUD TERMINI PER FER LA SOL·LICITUD
 19:00h del DIA:
DATA REAVALUCAIÓ HORA DE LA REAVALUACIÓ DATA MÀXIMA PUBLICACIÓ NOTES REAVALUACIÓ

Economia Aplicada i Sostenibilitat

O. Anguera

30-01-2018 01-02-2018 15.00 31-01-2018 05-02-2018 12.00 14-02-2018

Història de la Cuina

I. Lugo

25-01-2018 29-02-2018 12.30 - 14.00 28-02-2018 02-02-2018 12.30 - 14.30 09-02-2018

Principis de Fisiologia i Bioquímica

J. Relat / R. Vila / J.J. Moreno

02-02-2018 05-02-2018 12.00 - 13.00 04-02-2018 09-02-2018 10.00 - 12.00 16-02-2018

Química dels Aliments

C.Minguillón/J. Boatella A.Tres/M.Rubiralta

26-01-2018 31-01-2018 10.30 30-01-2018 05-02-2018 11.30 - 13.30 12-02-2018

Sistemes i Processos de Productes en Cuina

V. Capdet/M. Saperas

02-02-2018 06-02-2018 9.00 - 10.20 05-02-2018 09-02-2018 13.00 - 15.00 16-02-2018
 
  SEGON CURS
ASSIGNATURA PROFESSORS DATA PUBLICACIÓ MÀXIMA DATA DE REVISIÓ HORA DE LA REVISIÓ SOL·LICITUD TERMINI PER FER LA SOL·LICITUD
 19:00h del DIA:
DATA REAVALUCAIÓ HORA DE LA REAVALUACIÓ DATA MÀXIMA PUBLICACIÓ NOTES REAVALUACIÓ

Agrosistemes del Món

J. Casals

05-02-2018 08-02-2018 10.00 - 11.30 07-02-2018 12-02-2018 9.30 - 11.30 21-02-2018

Cuina Dolça: Tècniques i Fórmules (2A)

S. Ferrer

02-02-2018 06-02-2018 9.00 - 10.00 05-02-2018 12-02-2018 9.30 - 11.30 16-02-2018

Cuina Mediterànea i Cuines del Món (2B)

I. Lugo / J. Barba

02-02-2018 05-02-2018 13.30 - 15.00 04-02-2018 12-02-2018 12.30 - 14.30 16-02-2018

Màrketing i Comercialització

E. Lopez

05-02-2018 09-02-2018 10.30 08-02-2018 12-02-2018 11.00 -13.00 21-02-2018

Productes d'Origen Animal

R. Fanlo

29-01-2018 31-01-2018 12.00 - 13.00 30-01-2018 06-02-2018 1.00 - 13.00 14-02-2018

Seguretat Alimentació i Legislació

R. Llorach/A.Montoro/M.Riu

25-01-2018 30-01-2018 16.00 - 17.00 29-01-2018 05-02-2018 16.00 - 17.00 09-02-2018
 
  TERCER CURS
ASSIGNATURA PROFESSORS DATA PUBLICACIÓ MÀXIMA DATA DE REVISIÓ HORA DE LA REVISIÓ SOL·LICITUD TERMINI PER FER LA SOL·LICITUD
 19:00h del DIA:
DATA REAVALUCAIÓ HORA DE LA REAVALUACIÓ DATA MÀXIMA PUBLICACIÓ NOTES REAVALUACIÓ

Cuina Tradicional de la Local a la Global

F. Martínez-Conde

25-01-2018 29-01-2018 15.00 -16.00 25-01-2018 02-02-2018 11.00 - 12.30 09-02-2018

Experimentació Culinària

A. Bidón-Chanal

02-02-2018 06-02-2018 12.00 05-02-2018 09-02-2018 11.00 16-02-2018

Gestió del Coneixament Culinàri

M. Vila

01-02-2018 05-02-2018 9.00 - 10.00 04-02-2018 09-02-2018 9.00 - 11.00 16-02-2018

Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips

J. Molina

26-01-2018 31-01-2018 11.00 - 12.00 30-01-2018 05-02-2018 10.00 12-02-2018

Marc Legal Empresarial i Mediambient

O. Casanovas

05-02-2018 09-02-2018 12.30 08-02-2017 12-02-2018 10.30 21-02-2018

Organització Culinària i Direcció d'Operacions

J. Marlet / M Roig /    J.Gargallo

26-01-2018 29-01-2018 15.00 - 16.00 28-01-2018 05-02-2018 15.00 - 17.00 12-02-2018

Processos de Servei de Restauració

G. Vives

26-01-2018 31-01-2018 12.30 30-01-2018 05-02-2018 12.00 12-02-2018
 
  QUART CURS
ASSIGNATURA PROFESSORS DATA PUBLICACIÓ MÀXIMA DATA DE REVISIÓ HORA DE LA REVISIÓ SOL·LICITUD TERMINI PER FER LA SOL·LICITUD
 19:00h del DIA:
DATA REAVALUCAIÓ HORA DE LA REAVALUACIÓ DATA MÀXIMA PUBLICACIÓ NOTES REAVALUACIÓ
  Anàlisi Sensorial    R. Romero Del Castillo 25-01-2018 29-01-2018 10.00 - 11.00 28-01-2018 02-02-2018 9.30 - 11.30 09-02-2018
  Estràtegia Emprenedoria
  Empresarial
   D. Moreno 02-02-2018 06-02-2018 9.00 - 11.00 05-02-2018 09-02-2018 9.00 - 11.00 16-02-2018

  Gestió de la Producció Culinària:
  Planificació i Execució

  A. Sevy

30-01-2018 01-02-2018 9.30 31-01-2018 05-02-2018 8.30 14-02-2018
  Grans Produccions Culinàries   F. Gonzalez 30-01-2018 02-02-2018 11.00 - 12.00 01-02-2018 05-02-2018 12.30 - 13.00 14-02-2018
  Procés Creatiu i Tecnologia    Culinària
  Contemporània
  F. Marrtínez Conde 05-02-2018 07-02-2018 15.00 - 16.00 06-02-2018 12-02-2018 15.30 - 17.00 21-02-2018
 
   Modificació

   
 

 


* Recordeu d'informar el vostre codi, l'assignatura, el nom i seleccionar la casella de sol·licitud.