DATES DE PUBLICACIÓ I REVISIÓ DE LES NOTES
CONVOCATÒRIA GENER-18
Dates of grade publication and revision
January 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN DE NOTAS
CONVOCATORIA ENERO-18

 

Per poder fer la sol·licitud de revisió d'examen has d'omplir el formulari a sota indicat. En ell hi consten totes les assignatures que conformen el Grau en Turisme i, a més d'omplir les vostres dades personals, heu de seleccionar la Castella de la columna "SOL·LICITUD", que estarà activa fins a les 19.00 h del dia establert com a data màxima per fer-la.


In order to request the exam revision, you must fill in the form below. There you will find all the subjects included in the Degree in tourism. Besides filling in your personal data, you need to select the column “REQUEST”, which will be activated until the deadline date at 19:00.


Para poder hacer la solicitud de la revisión del examen, tienes que rellenar el formulario debajo indicado. En el constan todas las asignaturas que componen el Grado en turismo. Una vez rellenado el apartado de datos personales, tenéis que seleccionar la casilla de la columna "SOLICITUD", que estará activada hasta las 19.00h.del día establecido como fecha máxima para hacerlo.

 

COGNOMS SURNAME  APELLIDOS* :
NOM NAME NOMBRE*:
CODI ALUMNE/A STUDENT CODE  CÓDIGO ALUMNO*:
TELÈFON PHONE NUMBER TELÉFONO*:
(*camp obligatori/required field/campo obligatorio)

 

 

Actualitzat /Updated/ Actualizado
08/01/2018

PRIMER CURS / FIRST YEAR COURSES / PRIMER CURSO

ASSIGNATURA

Subject

ASIGNATURA

PROFESSORS

Teachers

PROFESORES

Data màxima publicació de notes

Grade publication deadline
FECHA MÁXIMA PUBLICACIÓN DE NOTAS

Data de revisió
Date of revision
 FECHA DE REVISIÓN

Hora de revisió

Time of revision

  HORA DE  REVISIÓN

Sol.licitud
Request
SOLICITUD
Termini per fer la
sol.licitud, finalitza a les 19.00 del  DIA
:

Deadline for the
application ends on DAY
:
EL PLAZO PARA HACER LA SOLICITUD FINALIZA A LAS 19.00 DEL DIA:

Data   Reavaluació    Date of reexamination  
FECHA DE REEVALUACIÓN

Data màxima publicació de notes de Reavaluació
Reexamination publication deadline
 
FECHA MAXIMA PUBLICACIÓN DE NOTAS DE REVALUACIÓN

BASES DE LA INVESTIGACIÓ EN TURISME
F
undamentals of Research in Tourism

BASES DE LA INVESTIGACIÓN EN TURISMO

G. Garcia

26-01-2018 01-02-2018 12.30 Termini finalitzat 31-01-2018 05-02-2018 12-02-2018

COMPTABILITAT EN LES EMPRESES TURÍSTIQUES

Accouting For Tour. Companies

CONTABILIDAD EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 

M. Gimeno

02-02-2018 09-02-2018 12.30 Termini finalitzat 08-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

DRET TURÍSTIC                               
Law in Tourism

DERECHO TURÍSTICO

O. Casanovas

05-02-2018 08-02-2018 12.30 Termini finalitzat 07-02-2018 12-02-2018 21-02-2018

ECONOMIA TURÍSTICA
Economics in Tourism

ECONOMIA TURÍSTICA

F. Fernández Peón

29-01-2018 01-02-2018 12.30 Termini finalitzat 31-01-2018 06-02-2018 14-02-2018

ECONOMIA TURÍSTICA

Economics in Tourism

ECONOMIA TURÍSTICA

O. Anguera

29-01-2018 01-02-2018 12.30 Termini finalitzat 31-01-2018 06-02-2018 14-02-2018

GEOGRAFIA DEL TURISME

Geography and Tourism                                            
GEOGRAFIA DEL TURISMO

A. Cappai

05-02-2018 08-02-2018 12.30 Termini finalitzat 07-02-2018 12-02-2018 21-02-2018

GEOGRAFIA DEL TURISME

Geography and Tourism                                            
GEOGRAFIA DEL TURISMO

E. Ridolfi

05-02-2018 08-02-2018 12.30 Termini finalitzat 07-02-2018 12-02-2018 21-02-2018

INTRODUCCIÓ A L'ESPECIALITAT DE DIRECCIÓ HOTELERA/TURÍSTICA

Introduction toTourism and Hospitality Management

INTRODUCCIÓN A LA ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN HOTELERA / TURÍSTICA

N. Louzao /

B. Fernández

25-01-2018 30-01-2018 12.30 Termini finalitzat 29-01-2018 02-02-2018 09-02-2018

INTRODUCCIÓ A L'ESPECIALITAT DE DIRECCIÓ HOTELERA/TURÍSTICA

Introduction toTourism and Hospitality Management

INTRODUCCIÓN A LA ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN HOTELERA / TURÍSTICA

M. Soy / D. Cirera

A. Sosa

25-01-2018 30-01-2018 12.30 Termini finalitzat 29-01-2018 02-02-2018 09-02-2018

TURISME GLOBAL

Tourism and its Global Impact                      
TURISMO GLOBAL

M. Audet /

D. Cirera

01-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

TURISME GLOBAL

Tourism and its Global Impact                     
TURISMO GLOBAL

M. Ros

01-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 08-02-2018 16-02-2018

TURISME GLOBAL

Tourism and its Global Impact                        
TURISMO GLOBAL

M. Oliva

01-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

TURISME I PATRIMONI (Grup 1B)

Tourism and Cultural Heritage (Group 1B)    
T
URISMO Y PATRIMONIO (Grupo 1B)

A. Georgescu

30-01-2018 02-02-2018 12.30 Termini finalitzat 01-02-2018 05-02-2018 14-02-2018

TURISME I PATRIMONI (Grup 1C)

Tourism and Cultural Heritage (Group 1C)   
 
TURISMO Y PATRIMONIO (Grupo 1C)

T.Martínez

30-01-2018 02-02-2018 12.30 Termini finalitzat 01-02-2018 05-02-2018 14-02-2018
 

SEGON CURS / SECOND YEAR COURSES / SEGUNDO CURSO

ASSIGNATURA

 Subject

ASIGNATURA

PROFESSORS

Teachers

PROFESORES

Data màxima publicació de notes Deadline Grades' release
FECHA MÁXIMA PUBLICACIÓN DE NOTAS

Data de revisió
Date of revision
 FECHA DE REVISIÓN

Hora de revisió

Time of revision

  HORA DE  REVISIÓN

Sol.licitud
Request
SOLICITUD
Termini per fer la
sol.licitud, finalitza a les 19.00 del  DIA
:
Deadline for the
application ends on DAY
:
EL PLAZO PARA HACER LA SOLICITUD FINALIZA A LAS 19.00 DEL DIA:

Data   Reavaluació  Date of reexamination  
FECHA DE REEVALUACIÓN

Data màxima publicació de notes de Reavaluació
Reexamination publication deadline
 
FECHA MAXIMA PUBLICACIÓN DE NOTAS DE REVALUACIÓN

ANÀLISI DE LES DESTINACIONS TURISTÍQUES

Analysis of Tourist Destinations

ANÁLISIS DE LAS DESTINACIONES TURÍSTICAS

E. Ridolfi

01-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

ANÀLISI DE LES DESTINACIONS TURISTÍQUES

Analysis of Tourist Destinations

ANÁLISIS DE LAS DESTINACIONES TURÍSTICAS

B. Fernández

01-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

ANÀLISI DE LES DESTINACIONS TURISTÍQUES

Analysis of Tourist Destinations

ANÁLISIS DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

A. Caballé

01-02-2018 06-02-2018 16.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA EN EMPRESES TURÍSTIQUES

Economic and Financial Management in Tourism Companies
GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA EN EMPRESAS TURÍSTICAS

A. Sevy

25-01-2018 30-01-2018 12.30 Termini finalitzat 29-01-2018 02-02-2018 09-02-2018

GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA EN EMPRESES TURÍSTIQUES

Economic and Financial Management in Tourism Companies                                      
GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA EN EMPRESAS TURÍSTICAS

M. Gimeno

22-01-2018 29-01-2018 16.30 Termini finalitzat 28-01-2018 29-01-2018 06-02-2018

INVESTIGACIÓ DE MERCATS

Market Research

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

G. Garcia

02-02-2018 08-02-2018 12.30 Termini finalitzat 07-02-2018 12-02-2018 16-02-2018

INVESTIGACIÓ DE MERCATS

Market Research

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

J. Anton Iglesias

02-02-2018 06-02-2018 19.00 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

MARKETING ESTRATÉGIC I OPERATIU

Strategic and Operational Marketing

MARKETING ESTRATÉGICO I OPERATIVO

E. Sánchez

26-01-2018 31-01-2018 12.30 Termini finalitzat 30-01-2018 05-02-2018 12-02-2018

MARKETING ESTRATÉGIC I OPERATIU

Strategic and Operational Marketing

MARKETING ESTRATÉGICO I OPERATIVO

  R. Iglesias 26-01-2018 31-01-2018 12.30 Termini finalitzat 30-01-2018 05-02-2018 12-02-2018

MOBILITAT TURÍSTICA

Tourism and Mobility

MOVILIDAD TURÍSTICA

M. Oliva / D. Imbert

05-02-2018 13-02-2018 12.00 Termini finalitzat 12-02-2018 19-02-2018 26-02-2018

MOBILITAT TURÍSTICA

Tourism and Mobility

MOVILIDAD TURÍSTICA

A. Cappai

05-02-2018 08-02-2018 12.30 Termini finalitzat 07-02-2018 12-02-2018 21-02-2018

POLÍTICA TURÍSTICA

Policies In Tourism

POLÍTICA TURÍSTICA

   E. Alonso 30-01-2018 02-02-2018 12.30 Termini finalitzat 01-02-2018 05-02-2018 14-02-2018

POLÍTICA TURÍSTICA

Policies In Tourism

POLÍTICA TURÍSTICA

O. Casanovas /            M. Corbella

30-01-2018 02-02-2018 12.30 Termini finalitzat 01-02-2018 05-02-2018 14-02-2018
 

TERCER CURS / THIRD YEAR COURSES / TERCER CURSO

ASSIGNATURA

Subject

ASIGNATURA

PROFESSORS

Teachers

PROFESORES

Data màxima publicació de notes Deadline Grades' release
FECHA MÁXIMA PUBLICACIÓN DE NOTAS

Data de revisió
Date of revision
 FECHA DE REVISIÓN

Hora de revisió

Time of revision

  HORA DE  REVISIÓN

Sol.licitud
Request
SOLICITUD
Termini per fer la
sol.licitud, finalitza a les 19.00 del  DIA
:
Deadline for the
application ends on DAY
:
EL PLAZO PARA HACER LA SOLICITUD FINALIZA A LAS 19.00 DEL DIA:

Data Reavaluació
Date of reexamination  
FECHA DE REEVALUACIÓN

Data màxima publicació de notes de Reavaluació
Reexamination publication deadline
 
FECHA MAXIMA PUBLICACIÓN DE NOTAS DE REVALUACIÓN

COMERCIALITZACIÓ I COMUNICACIÓ TURÍSTICA

Tourism Marketing and Communication    COMERCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN TURÍSTICA

   C. Langer 25-01-2018 31-01-2018 12.30 Termini finalitzat 30-01-2018 05-02-2018 09-02-21018

COMERCIALITZACIÓ I COMUNICACIÓ TURÍSTICA

Tourism Marketing and Communication    COMERCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN TURÍSTICA

E. López / N. Carruesco

25-01-2018 30-01-2018 17.00 Termini finalitzat 29-01-2018 02-02-2018 09-02-2018

CREACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICO-CULTURALS

Product Development for Heritage Tourism 
 CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICO-CULTURALES

  I. Gretsova 05-02-2018 08-02-2018 12.30 Termini finalitzat 07-02-2018 12-02-2018 21-02-2018

EMPRESES DE SERVEIS TURÍSTICS

Tourism Service Companies                
EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

 B.Fernandez

02-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018
   GESTIÓ D’ALLOTJAMENT             
   Accommodation Management
                 
    GESTIÓN DE ALOJAMIENTO 
   W. Van Rossem 29-01-2018 02-02-2018 12.30 Termini finalitzat 01-02-2018 09-02-2018 14-02-2018

GESTIÓ DE LA RESTAURACIÓ

Catering Management                                  

GESTIÓN DE LA RESTAURACIÓN

  A. Arrieta / D. Moreno 02-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018
16.30 Termini finalitzat

ORGANITZACIÓ HOTELERA

Hotel Organization                          
ORGANIZACIÓN HOTELERA

N. Louzao

05-02-2018 08-02-2018 12.30 Termini finalitzat 07-02-2018 12-02-2018 21-02-2018

ORGANITZACIÓ D’EMPRESES TURÍSTIQUES I GESTIÓ DE PERSONES

Tourism company Organizations and Human Resources                                         
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y GESTIÓN DE LAS PERSONAS

 H. Puig  

26-01-2018 31-01-2018 12.30 Termini finalitzat 30-01-2018 05-02-2018 12-02-2018

ORGANITZACIÓ D’EMPRESES TURÍSTIQUES I GESTIÓ DE PERSONES

Tourism company Organizations and Human Resources                                        
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y GESTIÓN DE LAS PERSONAS

  A. Sosa

26-01-2018 31-01-2018 12.30 Termini finalitzat 30-01-2018 05-02-2018 12-02-2018

PLANIFICACIÓ TURÍSTICA

Tourism Planning and Development
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

 D. Imbert-Bouchard

29-01-2018 31-01-2018 16.30 Termini finalitzat 30-01-2018 06-02-2018 14-02-2018
 

QUART CURS / FOURTH YEAR COURSES / CUARTO CURSO

 

ASSIGNATURA

 Subject

ASIGNATURA

PROFESSORS

Teachers

PROFESORES

Data màxima publicació de notes Deadline Grades' release
FECHA MÁXIMA PUBLICACIÓN DE NOTAS

Data de revisió
Date of revision
 FECHA DE REVISIÓN

Hora de revisió

Time of revision

  HORA DE  REVISIÓN

Sol.licitud
Request
SOLICITUD
Termini per fer la
sol.licitud, finalitza a les 19.00 del  DIA
:
Deadline for the
application ends on DAY
:
EL PLAZO PARA HACER LA SOLICITUD FINALIZA A LAS 19.00 DEL DIA:

Data   Reavaluació    Date of reexamination
FECHA DE REEVALUACIÓN

Data màxima publicació de notes de Reavaluació
Reexamination publication deadline
 
FECHA MAXIMA PUBLICACIÓN DE NOTAS DE REVALUACIÓN

DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES DIRECTIVES

Leadership & Eentrepreneurial Development in the Tourism Industry

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS

Jesús Molina

26-01-2018 31-01-2018 12.30 Termini finalitzat 30-01-2018 05-02-2018 12-02-2018
19.00 Termini finalitzat

DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES DIRECTIVES

Leadership & Eentrepreneurial Development in the Tourism Industry

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS

L. Guarro / A. Sosa

26-01-2018 31-01-2018 12.30 Termini finalitzat 30-01-2018 05-02-2018 12-02-2018

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I FINANCERA

Strategic Planning and Financial Management

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA

 A. Barceló

01-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

GESTIÓ SOSTENIBLE EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES

Sustainable Management of Tourist Destinations

GESTIÓN SOSTENIBLE EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS

 E.Ridolfi / A. Torres

01-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

GESTIÓ DE PROJECTES TURÍSTICS

Tourism Project Management

GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS

R. Serrat/M. Àmbit

05-02-2018 08-02-2018 16.30 Termini finalitzat 07-02-2018 12-02-2018 21-02-2018

PROJECTE FINAL DE GRAU

Senior Capstone Project

PROYECTO FINAL DE GRADO

O. Casanovas

08-03-2018 ----------- ------------ ----------- ------------ ----------- -----------

REVENUE MANAGEMENT

G. Sanmartin

05-02-2018 08-02-2018 12.30 Termini finalitzat 07-02-2018 12-02-2018 21-02-2018
16.30 Termini finalitzat

 

P

OPTATIVES / ELECTIVE COURSES / OPTATIVAS

ASSIGNATURA

 Subject

ASIGNATURA

PROFESSORS

Teachers

PROFESORES

Data màxima publicació de notes Deadline Grades' release
FECHA MÁXIMA PUBLICACIÓN DE NOTAS

Data de revisió
Date of revision
 FECHA DE REVISIÓN

Hora de revisió

Time of revision

  HORA DE  REVISIÓN

Sol.licitud
Request
SOLICITUD
Termini per fer la
sol.licitud, finalitza a les 19.00 del  DIA
:
Deadline for the
application ends on DAY
:
EL PLAZO PARA HACER LA SOLICITUD FINALIZA A LAS 19.00 DEL DIA:

Data   Reavaluació    Date of reexamination  
FECHA DE REEVALUACIÓN

Data màxima publicació de notes de Reavaluació
Reexamination publication deadline
 
FECHA MAXIMA PUBLICACIÓN DE NOTAS DE REVALUACIÓN

CARTOGRAFIA TURÍSTICA I EINES DIGITALS Cartography and Digital Tools for Tourism

CARTOGRAFÍA TURÍSTICA Y HERRAMIENTAS DIGITALES

D. Imbert- Bouchard

25-01-2018 30-01-2018 12.30 Termini finalitzat 29-01-2018 02-02-2018 09-02-2018

CINEMA I LITERATURA EN TURISME

Cinema and Literature in Tourism

CINE Y LITERATURA EN TURISMO

E. Osácar/J. Arcos

02-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

DISSENY D’ESPAIS EXPERIENCIALS EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ

Experiential Space Design in the Catering Industry

DISEÑO DE ESPACIOS EXPERIENCIALES EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN

J. Gargallo

25-01-2018 30-01-2018 19.00 Termini finalitzat 29-01-2018 02-02-2018 09-02-2018

DISSENY D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Design for Tourist Facilities

DISEÑO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

I.Álvarez

05-02-2018 08-02-2018 19.00 Termini finalitzat 07-02-2018 12-02-2018 21-02-2018

DISSENY I GESTIÓ WEB EN EMPRESES HOTELERES

Web Design & Management in the Hospitality Industry

DISEÑO Y GESTIÓN WEB EN EMPRESAS HOTELERAS

E. Boix

30-01-2018 02-02-2018 12.30 Termini finalitzat 01-02-2018 05-02-2018 14-02-2018

e- MARKETING EN EL SECTOR HOTELER

e- Marketing in the Hospitality Industry

e- MARKETING EN EL SECTOR HOTELERO

C. Langer

25-01-2018 30-01-2018 12.30 Termini finalitzat 29-01-2018 05-02-2018 09-02-2018

GASTRONOMIA

Gastronomy

GASTRONOMÍA

M. Civera

29-01-2018 01-02-2018 12.30 Termini finalitzat 31-01-2018 06-02-2018 14-02-2018

GESTIÓ D’ACTIUS IMMOBILIARIS EN TURISME

Real Estate Management in Tourism

GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS EN TURISMO

R. Ibañez

25-01-2018 30-01-2018 12.30 Termini finalitzat 29-01-2018 02-02-2018 09-02-2018

GESTIÓ DE CLIENTS I RELACIONS PÚBLIQUES

Costumer Ralationship Management and Public Relations

GESTIÓN DE CLIENTES Y RELACIONES PÚBLICAS

R. Trigg

05-02-2018 08-02-2018 12.30 Termini finalitzat 07-02-2018 12-02-2018 21-02-2018

GESTIÓ D’EMPRESES DE TRANSPORT

Business Administration in the Transportation Industry

GESTIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE

M. Oliva

02-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

GESTIÓ DE LA QUALITAT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN EL SECTOR TURÍSTIC

Managing quality and sustainable development in the tourism industry

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SECTOR TURÍSTICO

   T. Díaz 29-01-2018 01-02-2018 19.00 Termini finalitzat 31-01-2018 06-02-2018 14-02-2018

GESTIÓ DE LA RESTAURACIÓ PER ESDEVENIMENTS

Catering in Events Management

GESTIÓN DE RESTAURACIÓN PARA EVENTOS

A. Porqueas

25-01-2018 30-01-2018 12.30 Termini finalitzat 29-01-2018 02-02-2018 09-02-2018
   GESTIÓ DEL TURISME DE NEGOCIS

Business Tourism Management

GESTIÓN DEL TURISMO DE NEGOCIOS

  M. Forns 25-01-2018 30-01-2018 19.00 Termini finalitzat 29-01-2018 02-02-2018 09-02-2018

GESTIÓ DE VENDES EN EMPRESES HOTELERES

Sales Management in the Hospitality Industry

GESTIÓN DE VENTAS EN EMPRESAS HOTELERAS

W.Van Rossem

25-01-2018 29-01-2018 16.30 Termini finalitzat 28-01-2018 02-02-2018 09-02-2018

INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA: ESTRATÈGIES PER AL DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

Entrepreneurship & Innovation: business development strategies

INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA: ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

M. Àmbit

25-01-2018 30-01-2018 16.30 Termini finalitzat 29-01-2018 02-02-2018 09-02-2018

INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT

W. Van Rossem

05-02-2018 09-02-2018 16.30 Termini finalitzat 08-02-2018 12-02-2018 21-02-2018

MEDIACIÓ TURÍSTICO-CULTURAL

Mediation of cultural Heitage and Tourism

MEDIACIÓN TURÍSTICA-CULTURAL

M. Conill

29-01-2018 31-01-2018 10.00 Termini finalitzat 30-01-2018 06-02-2018 14-02-2018

MODELS I ESTRATGÈGIES D’EXPANSIÓ EN NEGOCIS TURÍSTICS

Business Expansion: strategies and models in tourism enterprises

MODELOS Y ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN EN NEGOCIOS TURÍSTICOS

J.M. Marcos

25-01-2018 30-01-2018 12.30 Termini finalitzat 29-01-2018 02-02-2018 09-02-2018

NOUS MERCATS TURÍSTICS EMERGENTS I CLAU DE COMPETITIVITAT

Emerging Markets inTourism and keys to Competitive Succes

NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS EMERGENTES Y CLAVES DE COMPETITIVIDAD

J. Albarracín

02-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS I ESDEVENIMENTS

Conference and Event Organization

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS

M. Audet

02-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

POTENCIACIÓ SEGONA LLENGUA I (ALEMANY)

Enhancing Communication in a Foreign Langue I (German)

POTENCIACIÓN SEGUNDA LENGUA I (ALEMAN)

A. Honner

01-02-2018 06-02-2018 12.00 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

POTENCIACIÓ SEGONA LLENGUA I (FRANCÈS)

Enhancing Communication in a Foreign Langue I (French)

POTENCIACIÓN SEGUNDA LENGUA I (FRANCÈS)

M. Spalacci

01-02-2018 06-02-2018 12.30 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

POTENCIACIÓ SEGONA LLENGUA I (XINÈS)

Enhancing Communication in a Foreign Langue I (Chinese)

POTENCIACIÓN SEGUNDA LENGUA I (CHINO)

Y. Liu

25-01-2018 30-01-2018 12.00 Termini finalitzat 29-01-2018 02-02-2018 09-02-2018

POTENCIACIÓ SEGONA LLENGUA I ( ITALIÀ )

Enhancing Communication in a Foreign Langue I (Italian)

POTENCIACIÓN SEGUNDA LENGUA I

(ITALIANO )

U. Bedogni

01-02-2018 06-02-2018 15.00 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

PROTOCOL I ESDEVENIMENTS

Protocol and Events Management

PROTOCOLO Y EVENTOS

M.Reyes

05-02-2018 08-02-2018 11.30 Termini finalitzat 07-02-2018 12-02-2018 21-02-2018
  SMART TOURIST DESTINATION   D. Serrano 02-02-2018 06-02-2018 19.00 Termini finalitzat 05-02-2018 09-02-2018 16-02-2018

TURISME I PAISATGE

Tourism and Landscape

TURISMO I PAISAJE

R. Serrat

30-01-2018 02-02-2018 12.30 Termini finalitzat 01-02-2018 05-02-2018 14-02-208
 
 

Modificació


La informació que ens facilita es troba protegida per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i serà incorporada als fitxers automatitzats titularitat de la Societat Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT, S.A., o d'empreses del Grup CETT, amb la finalitat d'informar-lo i demanar la seva opinió sobre els nostres productes i serveis. Si desitja accedir a les seves dades, rectificar-les o cancel·lar-les , pot sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a l’adreça cett@cett.cat

* Recordeu d'informar el vostre codi, l'assignatura, el nom i l'hora de revisió.