FORMACIÓ CONTÍNUA - 2018 -

 
OBJECTIU
 • Conèixer les eines de control de les depeses de producció
 • Establir tècniques d’anàlisi i  control del compte d’explotació
 • Establir el cost com a eina estratègica en el sector de la restauració 
 • Administrar el departament gestionant els costos i les despeses dels principals factors que intervenen en la definició del preu
 • Conèixer com optimitzar el food cost
 • Entendre la comptabilitat de costos i la pressupostària com a instruments de gestió útils i accessibles per a qualsevol gestor d’empresa de restauració
 • Conèixer l’estructura del finançament de l’àrea de F&B
 • Aportar eines per a l’anàlisi de larendibilitat de les inversions

 

PÚBLIC OBJECTIU
 • Directius i professionals del sector de la restauració i de l’ hoteleria, preocupats per la necessària adaptació de les empreses a un mercat altament competitiu i l’optimització de la gestió d’empreses on els recursos han de ser administrats sota una òptica estratègica.
PROGRAMA

Tema  1.- El compte d’explotació como a  eina de control

 1. L’estructura del compte d’explotació
  1. Definició de cost i despesa
  2. Tipus de costos
  3. El punt mort
 2. Costos teòrics i costos reals o històrics
  1. Càlcul o determinació dels ratis teòrics o pressupostats
  2. Càlcul dels ratis reals o històrics
 3. El compte d’explotació com a eina de control i de gestió

Tema 2.-  El pressupost de vendes i el pressupost de despeses

 1. El pressupost de vendes
  1. Establir el preu de venda més adequat
  2. La relació del preu mig demandat i el preu mig ofertat
 2. L’optimització del food cost
 3. Disseny del pressupost de vendes i despeses sense històrics
 4. Disseny del pressupost de vendes i despeses amb històrics

Tema 3.- L’anàlisi d’inversions

 1. El balanç inicial com a eina de control de la inversió
 2. Mètodes de finançament
 3. Projectes d’inversió

 

METODOLOGIA

Presentació teòrica dels continguts i aprenentatge actiu, mitjançant discussions guiades, role-plays amb feedback i estudi de casos pràctics d'aplicació al negoci. 


TITULACIÓ
En acabar el curs s'obté un certificat d'assistència de l'Escola de Formació Contínua CETT


Descomptes:

 • 20% per Alumni CETT (associats)
 • 15% si s'inscriuen dos o més treballadors de la mateixa empresa
 • 10% amb la inscripció i pagament fins el 15 de gener de 2018, codiEB10Gfb
 • 10% per Aumni UB (associats)
 • Consulta també els descomptes  per col·lectius especials (aturats, majors 55 anys, etc.), caldrà que ens demanis el codi d'oferta!

Descomptes no acumulables

Última modificació 07/11/2017
CETTConsultors Av. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona Tel. +34.93.504.04.25 Fax +34.93.428.67.77 e-mail: formacio.continua@cett.cat | ESCOLA DE FORMACIÓ CONTINUA - FORMACIÓ A MIDA