FORMACIÓ CONTÍNUA - 2018 -

 
INTRODUCCIÓ

En el context empresarial actual cada vegada ens trobem amb més interdependències, competititvitat i entorns canviants. És per això que és necessari que els nostres equips siguin capaços de conèixer i distingir els conflictes, sabent assumir amb responsabilitat què poden fer i què han d’entrenar per afrontar-los.

 

OBJECTIU
 • Prendre consciència de les nostres habilitats quan ens trobem davant els conflictes.
 • Treballar tècniques de control d’estrès, por i timidesa al afrontar una conversa potencialment conflictiva.
 • Treballar la comunicació i l’expressió amb seguretat i confiança.
 • Debatre i identificar situacions que propicien el conflicte.
 • Identificar emocions, així com maneres de canalitzar-les, que es produeixen davant situacions conflictives.
 • Practicar la comunicació assertiva i donar feedback davant el conflicte.
 • Prendre consciència de la comunicació no verbal i dels propis bloquejos físics i emocionals  quan afrontem un conflicte.
 • Identificar els rols que adoptem davant els conflictes en base al compromís amb la relació i al compromís amb l’interès que defensem.
 • Traçar un pla d’acció que parteixi de les fortaleses i afronti fites a partir de necessitats però també de la motivació per a la millora.
PÚBLIC OBJECTIU

Directius, comandaments intermitjos i professionals amb diferents rols funcionals. Poden ser interessants grups amb membres que pertanyin al mateix sector per tal de tractar conflictes semblants.

PROGRAMA
 1. El conflicte en les nostres vides
 2. Factors que propicien el conflicte
 3. Efectes habituals dels conflictes
 4. Acollint el conflicte: negar, evitar, afrontar, negociar.
 5. Habilitats per a la resolució dels conflictes:
  • Què hi ha darrera les paraules?
  • Escoltar amb empatia
  • Expressar amb assertivitat
  • Llenguatge no verbal

6. Estrategies per a la resolució de conflictes
7. Situacions potencialment conflictives
8. Gestió de conflictes a les organitzacions
9. Pla de Millora Personal

METODOLOGIA

En aquesta formació ens centrem en provocar aprenentatges i extraure conclusions únicament a partir del que practiquem. 

Proposem exercicis basats en l’entrenament i la pedagogia del teatre per a potenciar les capacitats d’empatitzar i comunicar amb assertivitat davant els conflictes que vivim en el dia a dia, especialment a la feina. Per això creem un “laboratori” en el que no existeix l’error i, de forma divertida i participativa, aprenem a conviure i a reaccionar davant els conflictes amb major eficàcia a través del joc, la presa de risc, la observació i el feedback. 

Utilitzem altres disciplines per al desenvolupament d’habilitats, com la intel.ligència emocional i especialment el coaching executiu.

TITULACIÓ
En acabar el curs s'obté un certificat d'assistència de l'Escola de Formació Contínua CETT

Descomptes:

 • 20% per Alumni CETT (associats)
 • 15% si s'inscriuen dos o més treballadors de la mateixa empresa
 • 10% si t'inscrius i fas el pagament fins el 14 de maig de 2017 CODI: EB10GC
 • 10% per Alumni UB (associats)
 • 10 % per col·lectius especials (aturats, majors 55 anys, etc.), caldrà que ens demanis el codi d'oferta!

Descomptes no acumulables

Última modificació 23/01/2017
CETTConsultors Av. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona Tel. +34.93.504.04.25 Fax +34.93.428.67.77 e-mail: formacio.continua@cett.cat | ESCOLA DE FORMACIÓ CONTINUA - FORMACIÓ A MIDA