FORMACIÓ CONTÍNUA - 2018 -

 
OBJECTIU
 • Adquirir un millor coneixement del patrimoni cultural.
 • Situar la conservació i la gestió del patrimoni cultural en el context del nostre temps. 
 • Analitzar el valor  que la societat del present atorga als objectes del passat. 
 • Conèixer el marc legal i institucional del patrimoni cultural. 
 • Identificar i analitzar els instruments de gestió, que permetin oferir una nova perspectiva de la gestió del patrimoni.
 • Conèixer les claus per desenvolupar el patrimoni cultural dins de l’activitat turística.
PÚBLIC OBJECTIU
 • Professionals del sector turístic, tant de l’àmbit privat com públic, que desitgin obtenir un millor coneixement del  que  significa avui dia gestionar el patrimoni, així com saber utilitzar de manera adequada els seus instruments i la seva relació amb l’activitat turística.
PROGRAMA
 1. La gestió del patrimoni avui en dia. 
 2. L’adjudicació de valor com a pas previ per seleccionar el patrimoni. 
 3. El paper de les institucions i organitzacions en la protecció i conservació del patrimoni. 
 4. La interpretació con a eina de gestió del patrimoni.
 5. Espais per a la presentació del patrimoni.  
 6. Claus per desenvolupar el patrimoni dins de l’activitat turística.

 

Última modificació 25/04/2012
CETTConsultors Av. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona Tel. +34.93.504.04.25 Fax +34.93.428.67.77 e-mail: formacio.continua@cett.cat | ESCOLA DE FORMACIÓ CONTINUA - FORMACIÓ A MIDA