FORMACIÓ CONTÍNUA - 2018 -

 
INICI > INSCRIPCIÓ > Procés d'inscripció
PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

Per realitzar la inscripció de qualsevol curs, cal complimentar el formulari d’inscripció , fins a 15 dies abans de l’inici del curs. La correcta recepció del formulari d’inscripció es confirmarà per mail a l’interessat/da.

La tramesa d’aquest butlletí d’inscripció no implica l’admissió immediata al curs.  Arran del  nombre limitat de places, aquesta reserva es realitzarà per ordre rigorós de recepció.  

El titular de la inscripció, en el cas de no poder assistir, podrà ser substituït per un altre de la mateixa empresa. 

Un cop confirmada la inscripció al curs, se us considerarà assignada la plaça, fet que en cas d’anul·lació s’aplicarà de forma estricta el que es descriu en l’apartat següent. 

L’Escola de Formació Contínua CETT es reserva el dret d’aplicar les retencions següents, en el cas de:

 • Cancel·lacions dins els 5 dies anteriors a la data de celebració del curs suposaran el dret de retenir el 30% de l’import del curs.
 • Cancel·lacions el dia d’inici del curs tindran una retenció del 100% de la quota d’inscripció.
 • Cancel·lacions anteriors a les dates indicades en els dos punts anteriors, l’Escola de Formació Contínua CETT tornarà la quantitat abonada en la seva totalitat. 

Important: L’Escola de Formació Contínua CETT es reserva el dret d’ajornar o cancel·lar la realització d’un curs en el cas de no disposar del nombre mínim de participants necessaris per a una òptima impartició del mateix. En aquest cas el/la participant podrà optar per reservar l’import pagat per un altre curs en la mateixa convocatòria o sol·licitar-ne la devolució íntegra.

PAGAMENT DEL CURS

La quota d’inscripció del curs haurà de ser abonada al menys 10 dies abans de la data del seu inici. En el cas de transferència bancària s’haurà d’enviar a l’Escola de Formació Contínua CETT fotocòpia o escanejat de l’ordre de transferència, indicant-hi el títol del curs, el nom de l’assistent i l’empresa o persona que realitza el pagament per mail a  formacio.continua@cett.es 

 • Els preus de cada curs s’indiquen en les fitxes corresponents.
 • Les tarifes inclouen els materials i la documentació que es lliuraran durant el desenvolupament dels cursos.
 • En els cursos impartits matí i tarda del mateix dia, el preu inclou el dinar del participant.
 • El pagament es podrà realitzar a través de transferència bancària o amb targeta de crèdit

Per a més informació: formacio.continua@cett.es  

DESENVOLUPAMENT DELS CURSOS
 • Els cursos podran desenvolupar-se en les instal·lacions que a tal efecte estan disponibles en el complex del Grup CETT de Barcelona. Aquestes instal·lacions inclouen l’Hotel Alimara i les aules de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT.
 • Les nostres aules estan dissenyades i equipades amb els avenços tècnics més actuals i els equipaments necessaris per garantir el millor aprofitament de les exposicions.
 • En els cursos de durada superior a una jornada, s’oferirà la possibilitat als assistents de pernoctar a la Residència Universitària AGORA o l’Hotel Alimara amb l’aplicació d’unes tarifes especials. 
FINALITZAT EL CURS (CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA)
 • Els formadors estaran a disposició dels assistents als cursos per resoldre qualsevol dubte que se’ls presenti relatiu a la formació rebuda.
 • En finalitzar el curs, els alumnes rebran un certificat d’assistència. 

 

Última modificació 09/01/2017
CETTConsultors Av. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona Tel. +34.93.504.04.25 Fax +34.93.428.67.77 e-mail: formacio.continua@cett.cat | ESCOLA DE FORMACIÓ CONTINUA - FORMACIÓ A MIDA