Utilitzi el següent formulari per a enviar la direcció d'aquesta pàgina a un amic:

El teu nom: *
El teu email: *
El email del teu amic: *
Comentaris: 
Direcció web:  /fundacio-gaspar-espuna/html/cat/premiramonarca...

Per motius de seguretat, tecleja els dígits mostrats en la següent imatge:
:  [Demanar una altra imatge]
INICI > Línies d’actuació > Premis i Concursos > PREMI “RAMON ARCARONS” AL MILLOR PROJECTE FINAL DE GRAU DE TURISME 2016/2017

BASES DEL PREMI “RAMON ARCARONS” AL MILLOR PROJECTE FINAL DE GRAU DE TURISME 2016/2017

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, és una entitat constituïda l’any 2000 per impulsar a la formació, la investigació i el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia. Entre els principis d’aquesta institució es troben: fomentar el coneixement turístic, impulsar la Ciència del Turisme potenciant la investigació, reforçar la vinculació del CETT amb el sector professional i institucional, potenciar la internacionalització del CETT, i ajudar els alumnes en l’ampliació dels seus coneixements, tant en el nostre país com a l’estranger, mitjançant beques per a la mobilitat. També vol estimular la iniciativa emprenedora i sensibilitzar per a un creixement sostenible del turisme.

BASES

Objectiu del Premi

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació i el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, vol incentivar els alumnes de Grau de Turisme a desenvolupar els seus Projectes Finals de Grau (PFG), tot fomentant l’excel·lència. En aquest sentit, i com a entitat d’interès social, premia els millors PFG aportant un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat. Amb aquesta finalitat, convoca el  Premi Ramon Arcarons al Millor Projecte Final de Grau de Turisme de l'EU CETT-UB.


A qui s’adreça

El Premi s’adreça a tots els alumnes de Grau en Turisme del CETT-UB que, presentat el seu PFG el setembre del 2016 (segona quinzena), febrer i juny de 2017 o setembre de 2017 (primera quinzena), hagin obtingut la qualificació d’Excel·lent o de Matrícula d’Honor. A tal fi es comunicarà aquesta convocatòria per escrit als alumnes que concorrin en aquesta circumstància, instant-los a que confirmin la seva participació.


Què cal presentar?

Els candidats han de presentar:

- la sol.licitud de participació complimentada i signada, que trobaran aquí

 - L'Article Científic* (Projectes amb orientació investigadora) o l’Article de Difusió* (Projectes amb orientació professional), en un USB.

 - Projecte*, en un USB.

 
*L’USB ha d’incloure: l’Article Científic/ Difusió en format PDF amb el nom ART_nomdelprojecte, i el Projecte en un altre PDF, amb el nom PRJ_nomdelprojecte

L’USB i la sol·licitud signada  s’ha d’entregar als Serveis de Comunicació del Grup CETT (planta 4ª, atenció de Marta Navarro Miró) abans del 15 de setembre de 2017.

Per a qualsevol consulta, adreçar-se a comunicacio@cett.cat

 
El Premi

El Premi consisteix en una beca del 70% de l'import del primer curs (excepte taxes) d’un Màster impartit al CET,T a l’any acadèmic següent.

Els equips de treball podran estar formats per més d’un estudiant. En qualsevol cas, el Premi es lliurarà a un màxim de dos membres de l’esmentat equip guanyador. La distribució del Premi entre els membres de l’equip correspondrà al propi equip. La Fundació Gaspar Espuña-CETT sol.licitarà a l’equip els noms i cognoms dels dos membres que es beneficiaran del Premi, declinant qualsevol responsabilitat en l’esmentat repartiment. En el cas que l'estudiant o estudiants (si existeix coautoria) no vulguin cursar els estudis, el Premi quedaria sense efecte i no es podria derivar a d'altres.

 

El Jurat

El Jurat d’aquest Premi estarà format per la Direcció Acadèmica de l’EU CETT-UB, per membres del Patronat de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, i per professionals del sector.


Procediment de selecció

Els candidats presentaran oralment el seu projecte davant del Jurat, en la data que se’ls comuniqui. La presentació tindrà una durada de 10 minuts, i posteriorment el jurat disposarà de 5 minuts per fer les preguntes que coonsideri oportunes al candidat/s.

La selecció del millor projecte es durà a terme en base a la seva innovació, originalitat, rigor, aportació de coneixement, i qualitat global.

En cas d'igualtat de valoració entre dos o més projectes, es tindran en compte les línies de recerca que primen en l’EU CETT-UB.

El Jurat podrà declarar desert el Premi si considera que els treballs no reuneixen la qualitat suficient.


Calendari

La comunicació al guanyador serà durant la setmana que segueix la reunió del Jurat, i l'Acte de Lliurament dels Premis coincidirà amb l'Acte Inaugural del Curs Acadèmic següent. 2017-2018.

Última modificació 06/06/2017