Línies de treball
hola

Projectes 2009-2010

  • Estudi dels programes de fidelització de les cadenes hoteleres.
  • Revisió del concepte de luxe: El Caso Me Barcelona.
  • Evolució hotelera a la província de Girona.
  • Estudi de les diferents fonts de finançament de les empreses hoteleres.
  • Estudi de la comunicació interdepartamental a l'hotel H10 Itaca.