Línies de treball
hola

Projectes 2010-2011

  • Gestió de compres: canvis en el hàbits d’aprovisionament.
  • Models d’externalitzacio existents i valoració de noves propostes.
  • El canvi generacional en les empreses hoteleres de la Costa Brava i de la Rivera del Rimini:  repercussions sobre el desenvolupament turístic de l’àrea Internacional.