Grup de Recerca d'Hoteleria

 

Intel·ligència de Mercat

 

Innovació en Hoteleria i Restauració

 

Excel·lència i Sostenibilitat

 

Benvinguts al web del Grup d'Investigació en Hoteleria

El sector hoteler es troba davant grans reptes competitius per a poder seguir contribuint al lideratge turístic de Catalunya i Espanya a nivell internacional. No obstant, actualment la sobreoferta de producte hoteler existent (sobretot en determinats destins urbans), el descens generalitzat de les tarifes, i el descens de la rendibilitat de les operacions així com de les valoracions del mercat immobiliari, estan afectant a la seva capacitat de resposta.

En aquests moments de pressió i certa incertesa, el sector hoteler ha de respondre amb l’adopció de plantejaments tàctics i el desenvolupament de les accions per a la seva execució, que li permetin abordar els canvis estratègics, estructurals i de gestió necessaris per a incrementar els seus ratis de competitivitat.

En aquest context, el sector ha d’aprofitar les oportunitats que es deriven de diferents àmbits, entre els que cal destacar els següents:

  • L’aplicació de la Business Inteligence i el Big Data, i l’ús d’eines per a la recopilació d’integració i anàlisi de dades, explotant els avantatges competitius de l’ús de la informació i el se impacte en el compte de resultats.
  • El desenvolupament i ús del mCommerce en el sector, optimitzant totes les habilitats i recursos que pot atorgar la revolució “mòbil” i les anomenades terceres pantalles, optimitzant les possibilitats d’Internet en quan a comercialització i comunicació amb els consumidors, i afrontant la importància creixent de les xarxes socials en quan a imatge i reputació empresarial.
  • En la dimensió organitzativa, els canvis provocats per noves maneres d’entendre el concepte d’establiment hoteler i, per tant, la necessitat d’analitzar i plantejar nous models de negoci, entre els que últimament destaquen els anomenats models col·laboratius. Això ofereix oportunitats d’innovació, de diversificació i de diferenciació del producte hoteler.
  • I, finalment, les oportunitats que sorgeixen de l’evolució de les necessitats i valors dels consumidors, vinculats amb la necessitat de tenir experiències úniques i impactants, i de contribuir a la sostenibilitat de les activitats humanes, entre elles, del turisme.

Les línies d’investigació del Grup d’Investigació d’Hoteleria del CETT pretenen aportar coneixement, pràctiques eficaces  i innovacions que ajudin al sector a donar resposta als reptes anteriors. Per això, la investigació del grup s’articula en base a tres grans àmbits d’estudi, que a la vegada es despleguen en sublínies per al seu desenvolupament.