Línies de treball

Innovació en Hoteleria i Restauració

Els canvis produits durant els darrers anys a l' entorn econòmic i a l'entorn tecnològic, i els seus impactes sobre la societat, han suposat importants modificacions en les formes de consum i oci. Un dels mercats que s’ha vist afectat substancialment ha estat el sector de l'Hoteleria i la Restauració, que ha d'afrontar diferentes reptes, entre els quals cal destcar el creixement de l'ús d'internet, la transformació de les demandes dels consumidors, l'excès d'oferta i la necessitat de diferenciació, l'externalització creixent d'alguns serveis i la introducció de noves tecnologies, així com un panorama de crisis economica d'abast internacional.

En aquest context, els nivells de competitivitat al sector evolucionen i creixen de manera continuada, i les empreses es veuen abocades a diferenciar-se, a reinventar-se i a innovar com a estrategia de sostenibilitat.

La innovació ha esdevingut un factor bàsic per aconseguir l´èxit de les empreses i, en conseqüència, s'ha convertir en un element clau per al desenvolupament de les economies de molts països. Al sector dels serveis en general, i en concret, al sector de l'hoteleria i la restauració, la innovació busca donar resposta a les demandes i expectatives dels consumidors, a les exigencies canviants dels mercats i a la competència global que les empreses han d'afrontar. 

Amb el desenvolupament d'aquesta línia de recerca, el CETT preten aportar coneixement i expertessa als següents àmbits de innovació: