Línies de treball

Intel·ligència de mercat

La solidesa de l'economia en les últimes dècades ha estat la base per a l’excel•lent rendiment del sector hoteler, convertint-lo en un dels sectors amb major creixement a nivell mundial. L'important increment en el nombre d'hotels però, ha contribuït al desenvolupament d'un mercat variable, inestable i complex, on la diferenciació i la gestió òptima dels recursos, constitueixen factors clau per a garantir l'èxit de qualsevol organització.

En aquest sentit, les empreses hoteleres han d'aprendre a coexistir amb la pressió competitiva del sector, desenvolupant estratègies completes i coherents i..., amb l'objectiu d'establir una posició de referència en el mercat i així, fonamentar el seu avantatge competitiu.

Els aspectes d'estudi més destacats d'aquesta línia són:

Paraules clau: client, necessitats, tendències, valor, màrketing, sistemes de gestió, servucció, recursos, etc.