Líneas de trabajo
hola

Introducció 

El sector hoteler ha demostrat la seva implicació amb l’excel·lència dels seus productes i serveis. Els sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient han estat implantats amb èxit durant les dos últimes dècades. Actualment, el sector està encarant el repte d’implantar polítiques i accions de RSE amb la finalitat de materialitzar el seu compromís amb la responsabilitat i la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, i oferir una resposta contundent a les exigències dels clients i de la societat en general, i contribuint a la millora de la competitivitat del sector turístic i al valor afegit als milions de turistes que visiten Catalunya i Espanya.

Així mateix, el sector hoteler està implantant sistemes per a la gestió de l’experiència del client; per a això s’estan creant i desenvolupant innovacions vinculades amb les eines i les metodologies necessàries per a crear, donar seguiment i monitoritzar aquestes “experiències” dins de l’establiment hoteler. Això s’efectua en base a la comprensió de la vinculació existent entre el disseny dels processos operatius, amb els processos vinculats amb la percepció dels consumidors.

Aquesta línia d’investigació oferirà coneixement sobre les millores pràctiques relacionades amb els conceptes anteriors, identificant els punts crítics d’actuació i, especialment, construint un nou corpus de coneixement turístic, on de manera transversal i amb una mirada interdisciplinari, la psicologia, l’arquitectura, el turisme i altres ciències, dialoguin en benefici de la generació d’experiències turístiques úniques i emocionants.