Línies de treball
hola

Projectes 2010-2011

Projectes per a l'Administració Pública

  • Realització d'Auditories Externes SICTED a tots les empreses adherides a tots els destins sicted de la província de Barcelona. Període 2011. Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona.
  • Organització del Fórum professional de turisme de Catalunya “TURISPRO”. 2010. Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya.
  • Realització d'Auditories Externes SICTED a totes les empreses adherides a totes les destinacions sicted de la província de Barcelona. Període 2010. Diputació de Barcelona i Cambra  de Comerç de Barcelona.
  • Definició del Mapa de l'oferta i anàlisi de demanda formativa en l'àmbit del turisme a Barcelona. 2010. Ajuntament de Barcelona.

Projectes per a làmbit privat

  • Desenvolupament conceptual d'un allotjament rural i estudi de Viabilitat Econòmica per a Pepa Reveter. (segmentació, desenvolupament de productes i recomanació per a la seva comercialització). 2011. Pepa Reverter.
  • Implementació de les tècniques de Revenue Management a la Residència d'estudiants Àgora BCN. 2010. 
  • Estudi dels perfils d'Usuaris dels Apartaments Turístics de Barcelona. 2010. Habitat Apartament - Dris Bussines, S.L.