Líneas de trabajo
hola

Projectes 2011-2012

  • Anàlisi de l’externalització de serveis en els establiments hotelers de luxe de la ciutat de Barcelona.
  • Anàlisi tgurisprudencial de la responsabilitat dels establiments hotelers
  • Fonts de finançament dels hotels de Barcelona.
  • La externalizació de serveis als establiments hotelers i l'impacte en la gestió de la cultura de l'empresa.
  • Anàlisi de l'estructura econòmic-financera del hotels de Barcelona.
  • Anàlisi dls “Plans de Carrera” existents actualment a les cadenes hoteleres presents a Espanya.
  • Base terminològica d'autoritats en Direcció Hotelera Espanyol-Anglès-Xinès.


Projectes per l'Administració Pública

Impartició de les formacions corresponents als cicles 3 i 4 del SICTED a les empreses afegides al SICTED de la província de Barcelona. 2012. Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona.

  • Cicle 3:  Màrketing turístic, Gestió de clients difícils,  Pla de Manteniment, Tecnologia de la informació i de ls comunicacions.

Realizació d'Auditories Externes SICTED a totes les empreses afegides  als destins sicted de la província de Barcelona: Alta Anoia, Alt Penedès, Berguedà, Cardener, Garraf, Moianès, Vilafranca. Període 2012. Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona.

Realizació d'Auditories Externes SICTED a totes les empreses afegides a tots els destins sicted de la província de Barcelona. Període 2011. Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona.

Projectes per l'Àmbit Privat

 

Desenvolupament conceptual d'un allotjament rural i Estudi de Viabilitat Econòmica per a Pepa Reveter. (segmentació, desenvolupament de products i recomanacions per a la seva comercializació). 2011. Pepa Reverter.