Línies de treball

Introducció

La innovació es pot desenvolupar i aplicar a diferents àmbits i dimensions en les organtizacions. La innovació aplicada al model de negoci consisteix en la recombinació dels recursos empresarials per aconseguir sistemes organitzatius i productius més eficaços i eficients, més dinàmics, i més rendibles. Aquests recursos estan configurats tan per als actors i sistemes interns, com també per a les relacions amb proveïdors i clients, enfocats cap a la generació de valor per a tots els grups de interés de l'organització.

Com a resultat, les empreses poden aplicar aquestes formules innovadores en disferents àmbits, per una banda considerarem innovacions en producte desde la creació de nous conceptes de negoci oferint nous productes, serveis, disseny i infraestructures innovadores. Innovacions en processos de gestió, ja siguin processos de gestió interna com l'aplicació processos de gestió innovadors pel que fa a les interaccions amb els clients així com innovació aplicada a la gestió dels recursos humans i les organitzacions per adapartar-les a aquests nous enfocs de gestió de les empreses i afrontar els nous reptes competitus.