Línies de treball

Introducció

Són ben notoris els canvis sorgits en els darrers anys en el sectors capdavanters de l'economia, el sector turístic, en especial l'hoteler no és una excepció. Ens trobem davant d'un consumidor més tecnològic, no només en la seva vida professional sinó també personal que espera determinats serveis als hotels on s'allotja relacionats i a l'alçada d'aquests nous hàbits de consum

Són les noves tendències a nivell mundial les que estan marcant les línies a seguir i una via de diferenciació en un sector on no hi manca l'alta competitivitat i una dilatada experiència i coneixement per part del consumidor dels productes i serveis relacionats amb la hoteleria que farà augmentar exponencialment les seves expectatives en cada estada en un hotel, en cada viatge y en cada experiència.

Des del punt de vista estratègic, s'ha de conèixer la situació actual del mercat i entorn d'influència i adaptar el producte i gestió a la nova situació. Tenir referències actualitzades de les darreres tendències és una tasca indispensable per al bon posicionament i reconeixement de les empreses hoteleres.