Línies de treball

Introducció

L’Observatori del Turisme Rural és una iniciativa d’investigació conjunta desenvolupada per EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB i Netquest, que genera coneixement i aporta la informació de valor sobre el sector del turisme rural a Espanya, tant pel que es refereix a l’àmbit de l’oferta (“propietaris”), com en el de la demanda (“viatgers”).  En l'actualitat ja s'ha realitzat l'OTR 2013 i 2014, i actualment estem en el procés de l'ORT 2015.

http://www.escapadarural.com/observatorio/

L'Observatori neix amb la vocació d'aportar informació de valor sobre el sector, amb l'objectiu de donar suport a la competitivitat i potenciar l'esperit d'innovació.

http://www.escapadarural.com/observatorio/

Els objectius específics per l'univers "viatgers":

  • Tendències de consum en turisme rural.
  • Grau de penetació de las eines online, abans, durant i després d'un viatge de turisme rural.

Els objectius específics per l'univers "propietaris":

  • Identificar la situació general del sector.
  • Grau de penetració de les eines online per promocionar el turisme rural.

L'Observatori es realitza mitjançant la següent metodologia:

  1. Revisió de la literatura existent.
  2. Investigació qualitativa
  3. Investigació quantitativa
  4. Recopilació i explotació de dades
  5. Anàlisi de la informació i elaboració d'informes.