Línies de treball

Introducció

A ningú li sobta que la utilització dels dispositius mòbils estigui canviant de forma molt important el turisme, els viatges i, en conseqüència, el comportament del turista, especialment de les generacions més joves.

Conèixer aquests canvis, com estan afectant i, principalment, com influiran als actuals i futurs turistes és fonamental per a les estratègies de comunicació i comercialització de les nostres organitzacions turístiques.

Aquest escenari és el que dóna “el tret de sortida” a una de les línies de treball del Grup d’Investigació en Hoteleria, centrada en l’àmbit de la “Intel·ligència de Mercats” i, en concret, en la línia d’investigació de Digital and Mobile Màrketing i les seves implicacions, tant en els usuaris com en les empreses i entitats turístiques, que cada vegada més ja contemplen aquestes estratègies de màrketing. 

Un àmbit que està directament relacionat amb l’imparable món de les aplicacions mòbils (apps) i també, tot i que en un context més ampli, amb l’Internet of things, los wearables, ibeacons, wifi en SAS, i altres que, segur que cada vegada anirem sentin i utilitzant més, sempre “apuntant” cap al big data i la seva funció imprescindible en la presa de decisions.

Els diferents estudis ens confirmen, una vegada més, la necessitat d’incorporar en les estratègies de màrketing de les organitzacions turístiques el mobile i, per extensió, les apps, una de les possibilitats que ens ofereix, a més de la comunicació, geolocalització, etc.

És aquesta realitat la que porta el sector turístic a explorar el nou àmbit de mobile com a eina de màrketing, ja sigui per a les seves comunicacions, estratègies de fidelització, comercialització, millorar l’experiència del turista, etc. Ja és Ç(ho ha de ser) obligatori disposar d’una presència efectiva en aquest nou canal interactiu entre les organitzacions i clients turístics. Sense oblidar, per suposat, les estratègies de màrketing digital enfocades a la web responsive, la presència a buscadors (SEO, SEM), la reputació online, la comunicació online, i el conjunt d’eines que ja implementem en l’actualitat.

Paraules clau: màrketing digital, màrketing, “mobile”, apps, optimizació, Internet of Thing, wearables, wifi.