Líneas de trabajo

Introducció

La tendència a la globalització dels mercats i la situació econòmica internacional, han contribuït a generar un entorn altament competitiu en el mercat turístic internacional.

En una situació com l’actual, tots els àmbits de gestió es converteixen en clau per garantir l’èxit i supervivència d’una organització. La correcte definició i creació del producte, la gestió del màrqueting (estratègic i operatiu), la gestió dels recursos humans, la gestió financera,... tot incidirà en el resultat empresarial.

Les empreses de serveis tenen característiques limitadores pel que fa a l’optimització de resultats econòmics (la seva capacitat és fixa o relativament fixa, venen productes peribles, la demanda te estacionalitat i el fet de que la compra i la servucció sigui al mateix instant provoca que la servucció també sigui estacional...), però també tenen característiques que permeten que es pugui gestionar la venda cercant la millora de resultats (la venda es pot arribar a fer amb anticipació a l’ús del servei, la demanda és segmentable, l’estructura de costos permet plantejar preus variables..),

El Revenue Management és una filosofia comercial que gestiona la venda d’un servei tenint com a base la necessitat de ser experts en demanda, partint d’una micro segmentació i conseqüentment d’un fort coneixement del client, les seves necessitats i el seu procés de compra, a fi d’ajustar el procés de Venda (preus, canals, disponibilitats dels productes i característiques,...), de tal manera que l’organització és capaç d’anticipar-se a aquest i incidir en el seu procés de compra amb l’objectiu continu de Maximitzar els Ingressos (maximitzar la capacitat productiva).

 

Paraules clau : procés de venda, demanda, capacitat, preu, ingressos