Línies de treball

Línies de treball

El Grup de Recerca d'Hoteleria es centra en les quatre línies d'investigació que es mostren a continuació.

En els següents links es poden consultar les accions realitzades en cada línia de recerca- projectes, publicacions, congressos i jornades- així com l'equip d'investigadors principals que hi participen.