Memorias

 

El web del Grup de Recerca d’Hoteleria ofereix una visualització de les principals línies de treball del grup, així com material relacionat amb els estudis i projectes formatius. Aquestes actuacions es troben recollides en les següents memòries dels últims cursos:

 

Memòria 2013-2014

Memòria 2012-2013 

Memòria 2011-2012

Memòria 2010-2011