Línies de treball

Projectes 2009-2010

  • Pla de viabilitat per a la construcció d’un hotel “low cost” realitzat amb contenidors marítims a la ciutat de Granollers (2008-2009)
  • Allotjaments alternatius i inusuals (2007-2008)
  • Viabilitat en la construcció d’un hotel ecològic (2005-2006)
  • L’arquitectura bioclimàtica a l’hoteleria (2006-2007)