Líneas de trabajo

Projectes 2011-2012

  • Anàlisi de l’externalització de serveis en els establiments hotelers de luxe de la ciutat de Barcelona. Projecte Final de Grau 2011-2012.
  • La externalización de servicios en los establecimientos hoteleros y el impacto en la gestión de la cultura de la empresa. Projecte Final de Màster 2011-12.
  • Análisis de la estructura económico-financiera de los hoteles de Barcelona. Projecte Final de Màster 2011-2012.
  • My Restaurant Idea: Tercera Edat. Projecte Final de Grau. 2011-2012.
  • Les aventages de l'aplicació de la línea freda a la restauració comercial. Treball Final de Màster. 2011-2012.
  • Estudi de la implementació del Revenue Management als hotels del Gremi d´hotels de Barcelona. Treball Final de Grau. Grupal. 2011-2012.
  • My Hotel Idea: Tercera Edat.  Projecte Final de Grau. Grupal. 2011-2012.
  • Anàlisi de la planta hotelera de Gran Luxe de la ciutat de Barcelona Projecte Final de Grau. Grupal. 2011-2012. 
  • Gestión Responsable de las experiencias de ocio en establecimientos hoteleros en la ciudad de Barcelona. Treball Final de Màster. 2011-2012.