Líneas de trabajo

Projectes 2012-2013

  • Anàlisis comparatiu dels marges departamentals als hotels extrems ( Low Cost / Boutique ). Projecte Final de Grau Gener Maig 2013 tutoritzat per Mònica Subirats.
  • Anàlisi de l'externalitazaió del departament de pisos  en un hotel de la costa. Profecte Final de Grau Gener Maig 2013 tutoritzat per Patricia Rodriguez.
  • Pla de viabilitat d'un establiment hoteler d'allotjament turístic, projecte individual. Projecte Final de Màster tutoritzat per Patricia Rodriguez.
  • Gestió de Compras: Canvis en els habits d'aprivisionament dels establiments hotelers. Projecte Final de Grau, grupal, Maig 2013 tutorizat per Lucas Vidaller. 
  • Analisis de la Gestión y Procesos de Vegetalia. Treball Final de Màster. Gener Setembre 2013. 
  • Control de Sistemas de produció a Gate Gourmet. Treball Final de Màster. Gener Setembre 2013.
  • Plan de implantació d'un sistema de trazabilitat a Catering Gastrofira. Treball Final de Màster. Gener Setembre 2013.