Línies de treball

Projectes 2009-2010

  • Pla de viabilitat per a la construcció d'un hotel "low cost" realitzat amb contenidors marítims a la ciutat de Granollers. (2008 - 2009).
  • Nou model per a la selecció de personal en una cadena hotelera (2008-2009).
  • Allotjaments alternatius i inusuals (2007-2008).
  • Innovació tecnològica en el sector d'esdeveniments (2007-2008).
  • El fenomen web 2.0 i les cadenes hoteleres (2007-2008).
  • Analítica del producte hoteler de Balneari (2005-2006).
  • Viabilitat en la construcció d’un hotel ecològic (2005-2006).
  • Estratègia comercial dels hotels dirigits al client homosexual (2005-2006).