Líneas de trabajo
hola

Excel·lència i sostenibilitat

L’enfocament d’excel·lència empresarial es caracteritza pel compliment de principis empresarials lligats amb l’ètica i la sostenibilitat, en les seves tres dimensions (social, econòmica i ambiental). Aquests principis són principalment la satisfacció dels grups d’interès, l’assumpció de responsabilitat, el compromís de les persones que integren l’organització, el lideratge efectiu, la coherència en els objectius que persegueix l’empresa, i l’adopció d’una cultura orientada a l’avaluació dels resultats i a la millora contínua.

El terme sostenibilitat, originàriament vinculat únicament amb la gestió mediambiental, engloba també actualment els aspectes econòmics i socials de les organitzacions en el desenvolupament de les seves activitats i en les relacions amb els actors que es veuen afectats per les mateixes (anomenats grups d’interès). En aquest sentit, el concepte de sostenibilitat i la teoria dels stakeholders se troben íntimament lligats a la filosofia de l’excel·lència empresarial.

La recerca de l’excel·lència és un procés sense fi que suposa una eficaç planificació a llarg termini, fruit de l’anàlisi i l’avaluació dels resultats obtinguts. Aquest caràcter inabastable de l’excel·lència manté a l’empresa alerta sobre els canvis en el seu entorn, les necessitats del mercat, i sobre les seves competències; recursos, capacitats i rendiments necessaris per a millorar contínuament i per a poder adaptar-se als diferents escenaris.

El sector hoteler s’ha mostrar en els últims anys com un dels sectors més actiu en la implantació de sistemes excel·lents. EN el cas del sector turístic, i en l’hoteler en particular, els sistemes de qualitat, basats en la norma internacional ISO 9001 in la norma estatal de l’ICTE així com els sistemes de gestió ambiental basats en la norma ISO 14001 i el reglament europeu EMAS, han estat els més implantats i exitosos.

Després d’aquests anys de desenvolupament i experiència sobre aquests sistemes per part de les empreses, i coneguts i valorats positivament els seus impactes, poc a poc s’ha anat introduint en el sector un nivell superior d’excel·lència empresarial: la responsabilitat social empresarial (RSE).

Així mateix, els nivells de competitivitat en el sector i la necessitat de diferenciació estan impulsant la implantació de sistemes i eines que ofereixin als consumidors experiències úniques i diferencials, que a partir d’una base i serveis excel·lents, permetin als establiments hotelers gestionar l’experiència del client amb un enfocament global i integrador.

Els àmbits d’estudi i desenvolupament d’aquesta línia són:

Paraules clau: client, necessitats, qualitat, valor, experiències, sistemes de gestió, servucció, RSE, etc.