Líneas de trabajo
hola

Introducció 

Aquesta línia d’investigació es centra en l’estudi de polítiques i accions vinculades amb la implantació i el desenvolupament de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) en el sector hoteler, l’àmbit turístic que més actiu en la implantació de la RSE, i pretén aportar i generar coneixement, solucions i pràctiques eficaces per al seu desenvolupament, contribuint al desenvolupament sostenible del turisme.

L’interès per la dimensió social i ambiental de les activitats empresarials ha anat creixent de forma exponencial durant els últims anys, convertint-se en un nou factor de pressió que exerceixen els mercats i la societat sobre les empreses. L’augment en la societat de la consciència sobre els problemes ambientals del planeta, i sobre la incidència en aquests problemes de les activitats econòmiques, unit a una creixent exigència del compliment dels drets humans i de les pràctiques laborals ètiques, són alguns dels factors que han alimentat aquesta pressió social i que han provocat un canvi en el sistema actual de valors.

Aquesta pressió ha provocat un canvi en l’entorn competitiu de les empreses, que s’han vist obligades a reaccionar, desenvolupant sistemes i procediments que contemplin les necessitats dels grups d’interès de l’organització i satisfacin les expectatives vinculades amb la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Les diferents administracions i governs també han reaccionat amb la creació de marcs regulatoris i normatives que les empreses han de complir en aquests àmbits. D’aquesta manera, en els últims anys han aparegut nombroses iniciatives enfocades a l’establiment de principis i codis de comportament ètic amb la finalitat de comentar i orientar a les empreses en l’adopció de criteris de RSC.