OFERTA ACADÈMICA

Introducció

Les Necessitats Educatives Especials (NEE) són diverses i, per tant, també són múltiples les barreres que pot tenir que sobrepassar el visitant. Des de les barreres físiques fins les sensorials o cognitives, aquest mòdul pretén donar les eines per tenir en compte aquests conceptes des de l'òptica de conceptualitzar fins les de dinamitzar, treballant l'accessibilitat de les mateixes i el turisme accessible.