EDUCATIONAL


Presentació i introducció

Aquest Diploma de Postgrau en Recursos estratègics i anàlisi dels equipaments patrimonials d'ús turístic, en la seva totalitat, és el segon itinerari de formació dins del programa del màster en Gestió d'Equipaments Patrimonials d'ús Turístic, basat en mòduls on-line, en el que es dotarà a l'estudiant de les claus per a la bona gestió estratègica i analítica, des de la seva comercialització fins l'anàlisi de la dels diferents recursos d'interactivitat en els equipaments patrimonials turístics.

Aquesta formació està integrada per cinc mòduls independents vinculats a la gestió dels diferents equipaments dins de l'àmbit del Patrimoni Cultural i Natural. 

El programa formatiu complert per a l'obtenció de Diploma de Postgrau en Recursos estratègics i anàlisi dels equipaments patrimonials d'ús turístic tindrà una durada de un any.