OFERTA ACADÈMICA


Presentació i Objectius

El Petit Tour "Les altres mirades" com a mòdul complementari presencial constarà de diferents activitats i visites per tal d'enriquir el coneixement i la xarxa de contactes dels participants.

Com a activitat central es realitzaran diferents visites a interessants equipaments patrimonials de la mà dels seus creadors i gestors; els quals majoritàriament provenen de les principals empreses especialistes en la conceptualutzació d'equipaments patrimonials d'ús turístic.

Per tant, el Petit Tour permetrà descobrir de forma intensiva, al llarg d'uns quants dies, el fascinant món de la gestió del patrimoni. Un viatge compost per visites i coneixement en directe per veure i aprendre com s'ha posat a la pràctica el coneixement adquirit sobre creació i gestió d'equipaments patrimonials d'ús turístic.

En definitiva, conèixer aquests equipaments des de la mirada dels professionals del sector turístico cultural.

CONSULTA EL ITINERARI AQUÍ