EDUCATIONAL

Presentació i objectius 

El Petit Tour com a mòdul complementari constarà de diferents activitats per enriquir el coneixement i la xarxa de contactes dels estudiants. L'activitat centrar consisteix en realitzar difernts visistes a interessants equipaments patrimonials conjuntament amb els seus creadors i gestors; els quals majoritàriament provenen de les principals empreses especialistes en la conceptualutzació d'equipaments patrimonials d'ús turístic.