EDUCATIONAL

Introducció

Els continguts que es desenvolupen en aquest mòdul ofereixen a l'alumne els mecanismes clau per a generar ingressis, basant-se en dos grans aspectes. En primer lloc, s'expliquen les eines d'anàlisi bàsiques per a detectar problemes de caire financer dels equipaments. I en segon lloc, es donen les possibles eines per a crear nous recursos i corregir les problemàtiques existents.
És per això que s'exposen les claus d'èxit d'alguns equipaments patrimonials turístics que han sabut innovar i generar ingresos, inclús en un context difícil.