EDUCATIONAL
Grupo CETT

Accés a la Universitat amb estudis estrangers

Els estudiants amb estudis fets a l’estranger també poden accedir als estudis de grau de CETT- UB. L’accés i el procediment estan condicionats per la situació acadèmica de cada estudiant, la qual pot ser:

No haver iniciat estudis universitaris 
http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/estrangers/noinici.html

Haver iniciat estudis universitaris sense haver-los finalitzat
http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/estrangers/iniciat.html

Haver finalitzat estudis universitaris
http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/estrangers/finalitz.html