OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Altres Beques

 

Beques

Alumnes Destinataris

Concepte

Cicles formatius

Graus

Màsters

Ajuts per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

x

 

 

Beques per alumnes de nivells postobligatoris (no universitaris) 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

x

 

 

Ajuts de mobilitat Erasmus.es finançades per el MECD per estudiants no universitaris   

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

x

 

 

Beques de caràcter geneneral per a alumnes de nivells postobligatoris universitaris  

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

 

x

x

 

Ajuts de mobilitat Erasmus.es finançades per el MECD per estudiants d’institucions d’educació superior en el marc del Programa Erasmus+       

 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

 

x

x

Beques de mobilitat ERASMUS

(Universitat de Barcelona)

 

x

x

Beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme

 (Agència Catalana de Turisme)

 

x

Titulats

x

Titulats

Beques Canigó - per a realitzar pràctiques en organitzacions internacionals

(AGAUR)

 

x

Titulats

x

Titulats

Beques Programa Leonardo da Vinci

 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

x

Titulats

x

Titulats

x

Titulats

Beques Programa ARGO per a realitzar pràctiques a l’estranger

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

 

x

Titulats

x

Titulats

Beques Programa FARO Global - per realitzar pràctiques a l’estranger

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

 

x

x

Beques de col·laboració

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

 

x

x

Beques de col·laboració

(Universitat de Barcelona)

 

x

x

 

 

 

Premis

Alumnes Destinataris

Concepte

Cicles formatius

Graus

Màsters

Premi EmprenUB 
(Universidad de Barcelona)