OFERTA ACADÉMICA
Campus CETT

Espais d’Aprenentatge

El CETT compta amb un total de 56 aules, tipificades, de forma genèrica en 3 grans grups:

  • Aules Teòriques
  • Aules d’Informàtica
  • Aules d’Aplicació Tècnica

Totes elles disposen d'equipament per projectar continguts ja sigui des de l’ordinador instal·lat a la pròpia aula o bé amb l’aplicació de qualsevol altre dispositiu del propi professorat. 

D’aquestes, 11 disposen de canons interactius que també permeten el registre i posterior publicació de la informació escrita a la pissarra, permetent a més que els estudiants interactuïn simultàniament amb la mateixa imatge projectada, fomentant així un aprenentatge de col·laboració.


Aules Teòriques

El CETT disposa de 36 aules teòriques, amb una capacitat mitja de 40 alumnes. Les aules amb capacitat més reduïda són les utilitzades prioritàriament pels grups d’idiomes i/o assignatures optatives. De les 36 aules, 10 són panel·lables, oferint, si l’activitat així ho requereix (sessions conjuntes, realització d’exàmens,...), una ampliació de capacitat que en alguns casos pot arribar a les 90 places.

Entre les aules teòriques hi trobem tres aules específiques anomenades: 

  • Aula UB-Bullipèdia: Espai creat per a  fomentar la reflexió i  treballar el procés creatiu a la hora de desenvolupar la recerca de productes, tècniques i  elaboracions culinàries. Compta amb els  recursos idonis  per a desenvolupar temes de creativitat de forma individual i també grupal, tant si se treballa a nivell intern amb professorat como si es treballa amb l’equip de  ElBulli.
  • Aula dels Sentits: Aula de tasts, pensada per a crear l’ambient idoni per despertar els sentits. L’experimentació és l’instrument que permet descobrir gustos, aromes, textures i tots els seus matisos. L’alumne/a adquireix coneixements per detectar en diferents productes i elaboracions, les característiques organolèptiques més representatives.
  • Aula de Creativitat i Innovació: Amb un disseny que acompanya al desenvolupament de noves dinàmiques i metodologies docents; l’espai compta amb la incorporació de diversos recursos i materials didàctics que permeten treballar i analitzar el sector turístic d’una manera més atractiva i motivadora per a l’estudiant. Es concep doncs aquesta aula com un espai d’innovació pedagògica aplicada al Grup de Recerca de Turisme Cultura i Territori (TCT), al mateix temps que se li ha dona una estètica dinàmica i viva.
  • El laboratori de Turisme Cultura i Territori,  “TCT Lab” disposa de tot el material i recursos necessaris (fonts primàries, mapes, guies i publicacions, objectes d’art, pel·lícules, làmines, fotografies, etcètera.) per introduir i treballar les línies temàtiques del Grup de Recerca des d’una nova perspectiva pedagògica on l’experimentació i la vivència en primera persona convida a una major motivació per part de l’alumnat, i conseqüentment uns millors resultats en l’aprenentatge.

 

Aules Informàtica

Es disposa de 4 aules d’informàtica, amb una capacitat mitja de 44 alumnes. Totes elles equipades amb canó de projecció, ordinadors connectats a xarxa, pantalla i equip de so. Disposen de programari específic per impartir els continguts vinculats a les diferents formacions.

A nivell de docència, pel que fa al programari de gestió especialitzada es disposa dels següents programes:

  • PROTEL (PMS - gestió hotels).
  • SELZ i REVO (RMS - gestió informatitzada del restaurant -comandes dels clients i de cuina que es recullen en tauletes a les aules d’aplicació Aula Restaurant i Fòrum-Aula Bar).
  • BERONI/AMADEUS (gestió agències i esdeveniments).

 

Aules d’Aplicació Tècnica

El centre disposa de 17 aules, d’ús específic tant per a la formació pràctica vinculada  a la gastronomia i la restauració, com per a la recerca. En aquest sentit, hi ha espais destinats a demostracions i espais destinats a assaigs i desenvolupament d’I+D. Són aules totalment equipades amb la maquinària i utillatges de darrera tecnologia.

D’aquestes 17 aules, 11 estan vinculades a aspectes de cuina , 4 a restauració i 4 a sumilleria. 

Les aules de sumilleria disposen de tot el material necessari per a la pràctica del tast. Cada aula disposa d’un armari per a refredar vins, una pica i l’utillatge per als tast (copes, vins,...).

Les aules de demostració disposen de càmeres d’enregistrament fixes per poder realitzar videostreamings. Una d’elles disposa de plató per gravacions de productes, spots publicitaris...