OFERTA ACADÈMICA
Campus CETT

Empreses Pròpies d'Aplicació Pràctica de l'Aprenentatge

Les Empreses d’Aplicació formen part del Grup CETT i tenen un funcionament autònom. Al  ateix temps, són entorns de treball en què l’alumnat adquireix una experiència real i pot aplicar i enriquir els coneixements teòrics i pràctics, amb el suport dels professionals que, a banda de realitzar la seva tasca laboral pensant en el client, compleixen la doble funció de tutorització de l’alumnat.


HOTEL ALIMARA 

http://www.alimarahotel.com/

Permet als estudiants de Direcció Hotelera participar en l’operativa i la gestió d’un hotel de quatre estrelles a Barcelona, en les branques d’allotjament i restauració.

VIATGES CENTURY

Agència de viatges on, a més d’aplicar les tècniques pròpies operatives i de gestió, l’alumnat pot participar en la creació de nous productes i desenvolupar la seva capacitat d’iniciativa en aspectes comercials i vinculats a les tecnologies de la informació.

 

CETT CONSULTORS

www.cett.es/cettconsultors

 Consultoria especialitzada en turisme i hoteleria formada per professionals del CETT on es porten a terme projectes per a empreses i institucions, i tasques d’investigació on pot participar l’alumnat.


ÀGORA BCN RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA INTERNACIONAL

http://www.agorabcn.com

Permet als estudiants de Direcció Hotelera participar en l’operativa i la gestió d’un model d’empresa d’allotjament en expansió.

 

BAS BARCELONA ACADEMIC SERVICES

www.bcnacademicservices.com

Són serveis receptius, educatius i integrals a Barcelona, especialitzats en turisme acadèmic, cultural i esportiu. Ofereixen solucions completes i a mida en allotjament, formació i tot tipus d’activitats acadèmiques.

Més info: www.bcnacademicservices.com