OFERTA ACADÈMICA
Campus CETT

Els Serveis del CETT

El CETT posa a disposició dels seus estudiants tot un seguit de serveis per a complementar el seu aprenentatge i creixement personal:

 

Centre de Recursos

Situat a la quarta planta de l’edifici en un marc lluminós i acollidor, consta d’una sala de treball amb 23 ordinadors, una sala gran amb capacitat per a 100 persones i un espai per al treball en equip. 

Tot el material està classificat per matèries turístiques, al ser un centre especialitzat es dona un especial relleu a tot el que està relacionat amb el  turisme (turisme rural, turisme cultural, turisme i cinema...), hoteleria i gastronomia, però al mateix temps es potencien totes aquelles matèries que són fonamentals en el món de la gestió empresarial (màrqueting, qualitat i medi ambient, economia, recursos humans, etc.).

Els principals serveis que ofereix el Centre són: 

- Préstec de material.

- Fotocopiadora impressora d’autoservei.

Portal de consulta amb enllaços i informació del sector turístic, hoteler i de restauració, ofereix informació de:

  • Revistes especialitzades del sector turístic i hoteler, tant en format paper com electrònic. Hi ha tots els enllaços a les publicacions a les quals estem subscrits.
  • Premsa diària seleccionada, relativa al sector turístic, gastronòmic i de formació.
  • Anunci de les últimes adquisicions del Centre de Recursos.
  • Selecció d’articles de revistes especialitzades
  • Enllaços a les webs de les principals institucions turístiques i hoteleres: OMT, Turespaña, Generalitat de Catalunya, etc.

Els usuaris del Centre de Recursos tenen accés també a la informació documental i bibliogràfica del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i Investigació de la Universitat de Barcelona (CRAI) a fi i efecte de compartir coneixement científic i tècnic. 

 

Espai de “Team Building”

Més enllà de totes les possibilitats d’interacció tecnològica que actualment estan a l’abast dels estudiants, des de l’EUHT CETT-UB es té inquietud per l'adquisició de competències transversals, competències que requereixen d’un desenvolupament situacional determinat que afavoreixi la pràctica i reflexió individual o en equip.

Així, i vinculat al nou projecte de desenvolupament del CETT, dins de l’entorn del Centre de Recursos s’habilita un espai destinat principalment a afavorir el treball cooperatiu i col·laboratiu dels estudiants.

Cooperació i col·laboració són termes que porten implícita la necessitat de posar part d’un mateix en l’assoliment d’una tasca o objectiu específic a on participen d’altres persones, i aquest tipus d’aprenentatge és fonamental per a que els estudiants puguin desenvolupar les habilitats de treballar en equip.

 

Aula Restaurant

L'Aula Restaurant és l’espai gastronòmic, amb una oferta concebuda i dissenyada pensant en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, en la clientela i les tendències de la tipologia de servei més actuals. El Restaurant té les mateixes característiques que un restaurant gastronòmic real i des d'aquí l'alumnat viu la realitat professional donant un servei d'alta qualitat, garantit per la supervisió de l'equip de professors amb àmplia experiència en el món de la restauració i de la docència.

 

Campus Virtual

El Campus Virtual del CETT és una eina imprescindible per a la comunitat que permet la gestió de diferents informacions en línia a més de les pròpies aplicacions que la defineixen com a Campus Virtual, des de l'actualització dels continguts dels diferents llocs web del Grup CETT a la consulta i sol · licitud d'ofertes laborals a la Borsa Laboral o de Pràctiques del Career Service CETT-UB

Aquest Entorn Virtual d'Aprenentatge està dissenyat de cara a cobrir una sèrie de necessitats per donar suport a la formació ja sigui de modalitat presencial, semipresencial o a distància.