EDUCATIONAL
i despres de cicles

I després dels cicles

CONTINUÏTAT D'ESTUDIS EN HOTELERIA AL CETT

Les convalidacions en els estudis de Grau CETT-UB

L'alumnat que opti per seguir els estudis de Grau CETT-UB, en funció del cicle cursat i l'especialitat escollida en el Grau, es beneficiarà d'un important reconeixement de crèdits que equival, com a mínim, a un curs acadèmic complet.