OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Programa Erasmus 

 

Com a part del seu projecte educatiu, fortament orientat a la internacionalització, la mobilitat, i l'estímul de la formació permanent dels seus alumnes, l'Escola d'Hoteleria i Turisme CETT és posseïdora d'una Carta Universitària Erasmus, que li permet organitzar i gestionar la mobilitat internacional dels seus estudiants en pràctiques.

Arran del compromís adquirit amb el Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP) de la Comissió Europea, la Carta Universitària Erasmus implica el compromís del centre amb els principis fonamentals de la mobilitat Erasmus: establiment d'acords previs per a la realització de les pràctiques, ple reconeixent de les activitats, alt nivell de qualitat, visibilitat i comunicació de les activitats Erasmus i compromís amb els criteris d'igualtat i no discriminació enunciats en el Programa d'Aprenentatge Permanent.

 

erasmus cett