OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Declaració d’Estratègia Erasmus (EPS)

Objectius i prioritats de les activitats Erasmus

L'Escola d'Hoteleria i Turisme CETT és un centre de formació professional que imparteix Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de la família professional d'Hoteleria i Turisme. Actualment ofereix el cicle de Grau Mitjà integrat en Cuina-Gastronomia i Serveis de Restauració, i els cicles formatius de Grau Superior en Direcció de Cuina , Direcció de Serveis de Restauració, Gestió d'Allotjaments Turístics, Guia, Informació i Assistència Turístiques i Agències de viatges i Gestió d'Esdeveniments.

 

Juntament amb l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT-UB (adscrita a la Universitat de Barcelona), que imparteix el Grau en Turisme i diverses formacions de màster i postgrau, i les seves empreses d'aplicació pràctica (Hotel Alimara (4 *), agència de viatges, Àgora BCN Residència Universitària Internacional, etc.), conformen el Grup CETT, un centre de formació integral i transferència de coneixement en les àrees del Turisme i l'Hoteleria. 

 

El Grup CETT està vinculat a la Fundació Gaspar Espuña-CETT, creada l'any 2000 per garantir i promoure la seva filosofia, vinculada a la formació turística de qualitat, l'aplicació del seu compromís de responsabilitat social, la col·laboració i la transferència de coneixement a les empreses del sector i, molt especialment, la internacionalització. Aquesta última línia d'actuació se centra en la col·laboració i participació del CETT, els seus alumnes i els seus professors, en projectes internacionals, tant institucionals com privats, i reverteix molt especialment en el suport als estudiants per a l'ampliació d'estudis o la realització de pràctiques a l'estranger mitjançant beques o ajuts.

 

L'àmbit principal de les activitats de mobilitat del CETT s'ha mantingut fins ara en els països més propers (especialment França). Els nostres objectius d'internacionalització per als estudiants de formació professional d'Hoteleria i Turisme continuen adreçant-se a la Unió Europea, així com en altres països europeus no comunitaris, i la nostra recerca d'activitats de mobilitat s'encamina cap a institucions de formació en hoteleria i turisme de característiques similars al nostre, així com a empreses o grups d'empreses del sector turístic. Com a centre de formació professional, l'EHT CETT té com a objectiu primordial desenvolupar activitats i posar en marxa associacions que permetin als seus estudiants fer pràctiques professionals en empresa, així com estades d'estudi en establiments de formació hotelera i turística.

 

Participar en el programa Erasmus permetrà l'EHT CETT dur a terme el propòsit d'intensificar la formació internacional dels seus estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior mitjançant la realització, en part o en la seva totalitat, de les seves pràctiques obligatòries (FCT) i de la seva formació contínua en establiments de formació d'altres països.

 

En el marc del programa Erasmus, l'EHT CETT pretén ampliar les seves oportunitats de mobilitat internacional, no només per a la realització de pràctiques en empresa en el sector de l'hoteleria i el turisme o per promoure l'aprenentatge d'idiomes, sinó també per facilitar el desenvolupament dels nostres estudiants en un ambient multicultural, ampliar les seves competències professionals i procurar el seu creixement personal en un sector on la mobilitat adquireix la màxima importància. En el futur pretén també incorporar les activitats de mobilitat del personal docent i administratiu a aquestes associacions, per estimular l'intercanvi de coneixements i experiències amb professionals de la formació d'altres països.


Projectes de col·laboració en curs

En l'àmbit internacional, l'Escola d'Hoteleria i Turisme CETT manté des de fa 13 anys una especial associació amb el CFA UTEC Hôtellerie-Restauration-Tourisme, d'Emerainville, Marne-la-Vallée (adscrit a la Cambra de Comerç i Turisme de Seine et Marne, França). En virtut d'aquesta aliança, l'EHT CETT ha col·laborat en el programa "Mobilitat transnacional de joves en Formació Professional", desenvolupat per UTEC-HRT, per a la realització d'un intercanvi acadèmic i professional en el qual han participat cada any 20 alumnes de tots dos centres, que han estat acollits per l'escola receptora, encarregada també d'organitzar les activitats educatives i de gestionar unes pràctiques en establiments d'hoteleria i restauració.

Igualment, l'EHT CETT participa com a soci en els projectes de mobilitat gestionats per la Fundació BCN Formació Professional (gestionada per l'Ajuntament de Barcelona), tant pel que fa a programes Erasmus com en el projecte Leonardo da Vinci "Joves en el mercat laboral " (PLM), FITRAB II (First Training Abroad) 2012-2014. Gràcies a aquesta col·laboració, diversos estudiants han pogut desenvolupar un període de pràctiques professionals en països de la Unió Europea, després de completar un període de preparació lingüística. A més, l'EHT CETT col·labora com a centre d'acollida i de cerca d'empreses per a la realització de pràctiques professionals per part dels alumnes vinguts d'altres països.

 

Impacte de la participació en el programa Erasmus en l’estratègia de modernització del Centre

La participació de l'EHT CETT en el programa Erasmus contribuirà a reforçar la seva estratègia de futur en els següents aspectes:

1. Involucrar-se en associacions i projectes col·laboratius, per tal que els estudiants i els professors puguin formar-se de manera continuada i compartir experiències i coneixements amb ciutadans d'altres països, acció que contribuirà al progrés i millora contínua de la nostra activitat formativa. El turisme és un sector clau de l'economia i el desenvolupament, sobretot en el conjunt d'Europa, on es necessiten professionals ben formats, que tinguin competències personals i professionals construïdes en una realitat internacional.

2. Els alumnes de formació professional estan cada cop més presents en els programes de mobilitat internacional. Aquesta presència creixent contribueix a millorar la seva formació i la qualitat dels serveis oferts per les empreses en tots els sectors de l'economia, i en particular en les àrees del turisme i l’hoteleria. Aquest fet contribuirà també a millorar la imatge d'aquest nivell de formació en el conjunt del sistema d'educació superior a la Unió Europea.

3. La formació dels estudiants en l'àmbit internacional permetrà millorar les seves habilitats personals i professionals, per tal d'incrementar el seu coneixement de llengües estrangeres, enfortir els intercanvis i la transferència recíproca de coneixements entre diferents països i, finalment, formar ciutadans més flexibles, gràcies al coneixement d'altres realitats socials i altres procediments professionals en l'àmbit de la innovació.

4. Participar en el programa Erasmus pot contribuir decisivament a desenvolupar i millorar una de les principals línies d'actuació del CETT, de la qual participa l'Escola d'Hoteleria i Turisme: el CETT desenvolupa projectes de recerca en turisme amb la finalitat de proporcionar coneixement expert a les empreses, el que sens dubte els ajuda a millorar la seva competitivitat gràcies a la investigació aplicada i la transferència de coneixement. També estimula la recerca col·laborativa, així com la posada en marxa d'acords d'investigació conjunts amb altres centres de formació internacionals. Les seves principals línies de treball es desenvolupen en els àmbits de coneixement següents: Turisme, Cultura i Territori, Hoteleria, i Cuina i Gastronomia. 

5. La participació en el programa Erasmus assegura a l'EHT CETT la continuïtat i la sostenibilitat del seu model formatiu, molt implicat amb la responsabilitat social i la internacionalització. El CETT està especialment compromès amb la societat i orienta els seus esforços a la millora del sector turístic. Fomentem el treball en equip, la iniciativa i el desenvolupament personal en un context internacional, sense deixar d'estar involucrats en la realitat social més propera. L'eficiència es tradueix en competitivitat, un requisit essencial per garantir a l'EHT CETT la continuïtat en la seva tasca, ja que forma part d'una fundació que reinverteix els seus beneficis empresarials en la formació i en el progrés de la comunitat.