EDUCATIONAL
Diploma en Cuina d'Alta Gastronomia, Executiva i Creativa

Raons per cursar aquesta formació

És l’únic curs amb Diploma d'Extensió Universitària especialitzat en alta gastronomia reconegut per la Universitat de Barcelona.

Compta amb l’assessorament i participació de professionals de referència del sector de la cuina creativa d’avantguarda.

Gran part de les sessions són técnico-demostratives i es realitzen en unes aules recentment reformades amb maquinària i instal·lacions especialitzades.

Permet la possibilitat d’aplicar els coneixements teòrics impartits a l’aula mitjançant convenis de cooperació educativa signats amb restaurants d’alta gastronomia i vinculats a la realització del projecte final.

La diversitat cultural dels alumnes del curs, possibilita un enriquidor intercanvi professional i una visió global de la gastronomia.

Els coneixements adquirits en el curs, faciliten la promoció dins l'àmbit laboral en càrrecs de direcció.