OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Cursos d'Extensió Universitària

El sector de la Restauració es troba en un moment de ple reconeixement i creixent interès professional. Aquesta situació ha generat una nova demanda de perfil professional que sigui capaç de respondre a les necessitats canviants del sector i estigui especialitzat en nous àmbits de coneixement.

Es per aquest motiu, que el CETT posa a disposició dels professionals del sector una oferta formativa especialitzada i compatible amb l’activitat laboral. Cursos amb Titulació d’Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona, que tenen per objectiu aportar un valor afegit en la capacitació dels actuals perfils professionals.

El CETT dissenya i actualitza els continguts dels seus programes d’especialització, adaptant-los a la realitat del sector gràcies a la vinculació constant que manté amb les empreses i institucions relacionades amb l’hostaleria i la restauració.