EDUCATIONAL

Objectius

  • Dotar als alumnes de coneixements i habilitats necessàries per a que siguin capaços de:
  • Crear, gestionar i executar els equipaments patrimonials d'ús turístic.

  • Facilitar les eines de patrimoni i dels equipaments patrimonials en quant al disseny dels equipaments patrimonials turístics.

  • Formar professionalment a gestors d'equipaments turístics del patrimoni cultural i natural.

  • Aconseguir una formació de qualitat per a tots aquells professionals dels sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als nous models de gestió patrimonial.