EDUCATIONAL

Objectius

Dotar als alumnes de coneixements i habilitats necessàries per a que siguin capaços de:

  • Formar professionalment gestors d'equipaments turístics del patrimoni cultural i natural, potenciant l'àmbit d'accessibilitat dels diferents equipaments patrimonials d'ús turístic.

  • Intoduir a l'alumnat els conceptes claus per a una fructífera comercialització dels diferents equipaments patrimonials turístics.

  • Definir els principals trets arrel de l'estudi de visitants i els seus camps d'aplicació.

  • Distinció de les diferents metodologies d'anàlisi i la seva conseqüent explotació dels resultats.
  • Aconseguir una formació de qualitat per a tots aquells professionals dels sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als nous models de gestió patrimonial.