EDUCATIONAL

Raons per cursar el postgrau en Creació i dinamització dels E.P.T

  • Desenvolupar la capacitat per a planificar i organitzar de forma metòdica els projectes.
  • Potenciar la visió de negoci mitjançant l'anàlisi de mercats i la realització d'estratègies de màrqueting aplicades als equipaments patrimonials d'ús turístic.
  • Potenciar la capacitat crítica enfocada cap a la integració de les metodologies  i eines per a la millora en els processos de creació i gestió dels equipaments patrimonials d'ús turístic.
  • Aplicar els mètodes i eines didàctiques i interactives per a la dinamització dels equipaments patrimonials d'ús turístic.
  • Participació d'experts i professionals del sector de primer nivell per a la seva intervenció  durant el transcurs del mòdul (fòrums, xat, activitats orientades a la pràctica professional...)

  • Flexibilitat per poder cursar els mòduls de forma independent (són sumatoris) o a través d'un itinerari recomanat.

  • Formació en un format pensat especialment per als professionals que volen seguir una formació específica en paral·lel amb la seva activitat laboral.

  • Materials docents complementat amb una amplia biblioteca on-line de reconegut prestigi.
  • Visites opcionals (Petit Tour) a ciutats de reconegut interès, mitjançant una   estratègia pedagògica i didàctica innovadora relacionada amb els equipaments patrimonials i la seva gestió.