OFERTA ACADÈMICA
Direcció de Qualitat i Medi Ambient

Raons per cursar aquest màster

És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona, l’únic a l’Estat espanyol especialitzat en la gestió de la qualitat, el medi ambient i els recursos humans des d'una perspectiva globalitzadora i enfocada cap al sector turístic, amb validesa en tot el territori europeu.

El CETT és un Campus internacional, adscrit a la Universitat de Barcelona (UB), de formació i transferència de coneixement en turisme i territori, i una empresa pionera en la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient.

D'acord amb l'ONUm "el turisme ben consebut i ben gestionat" pot contribuir a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (ambiental, social i econòmica) i la designació del 2017 com a Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament arriba en un moment implortant, quan la comunitat internacional adopta la nova agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostnible (ODS). L'oferta acadèmica d'aquest Màster ajuda a promoure i formar professionals segons els principis fonamentals de lAgenda 2030 i els ODS.

La metodologia de l'aprenentage està orientada a l'acció i utilitza les tècniques de dinàmica de grup, el joc de rol, activitats fora de l'aula i visites professionals, que garanteixen una formació amb aplicabilitat immediata en l'entorn professional. 

 

Es realitza un seguiment personalitzat del Projecte Final de Màster de l'alumnat i es recalca en els plans d'empresa per a la seva implementació real. El CETT manté una estreta relació amb el sector empresarial i institucional del turisme i ofereix a l'alumnat una potent borsa de treball.

 

Aquesta especialització promou i recolza els valors de diversitat cultural que fomenta la Organització de les Nacios Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). Per aquest motiu, el perfil dels estudiants que es decanten per cursar aquest Màster és internacional. En aquest sentit aquesta especialització, conscient de la diversitat cultural de l'alumnat, inclou plans d'estudi i un quadre docent d'acadèmics reconeguts i professionals en actiu en el sector turístic i territorial amb una amplia experiència nacional i inernacional, que s'adapten a les necessitats dels alumnes i potencien els aspectes positius de l'esmentada multiculturalitat.