OFERTA ACADÈMICA
Direcció de Qualitat i Medi Ambient

Objectius

El Màster forma professionals capaços de:

 

  • Gestionar diferents tipus de projectes turístics sostenibles i responsables (locals, nacionals i internacionals), a través de la utilització d'eines metodològiques i programes de disseny, analitzant i avaluant la gestió de destinacions turístiques, plans de desenvolupament, polítiques públiques en turisme, control d'impactes i efectes del turisme en països desenvolupats i menys desenvolupats.
  • Dissenyar productes i/o serveis turístics sostenibles, responsables i de qualitat amb els paràmetres de l’excel·lència empresarial, tenint en compte les necessitats de la clientela, el seu grau de satisfacció i els canals de comunicació, amb l’objectiu de fidelitzar, retenir i captar nova clientela.
  • Gestionar la qualitat dels productes i serveis turístics, utilitzant les diferents eines, sistemes i normes de qualitat i medi ambient disponibles.
  • Identificar les dimensions de la Responsabilitat Corporativa en el sector turístic (RSE) i els models de negocis turístics que incorporen el desenvolupament de la RSE com a estratègia de competitivitat.
  • Establir estratègies de desenvolupament sostenible a les empreses i les destinacions turístiques, amb la incorporació de les variables ambientals, socials i econòmiques.